Julio 13, 2024

ajuntamentdaltvila

Ordre del dia del Ple extraordinari d'11 d'agost de 2014

Data: 11 d'agost 2014 A les 11 hores:1ª Convocatòria
Data: 13 d'agost 2014 A les 11 hores: 2ª Convocatòria

De conformitat amb el que disposa l'Art. 81 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, se us convoca a la sessió ressenyada, que se celebrarà en el Saló de Sessions d'aquest Ajuntament, situat a les dependències de l'edifici de Can Botino, al C/. Pere Tur, núm. 1, en la data i hora indicades, segons l'ordre del dia que figura a continuació.

Ordre del dia:
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2n. Presa de possessió dels nous Regidors del Partit Popular.
3r. Elecció d'Alcalde.
4t. Jurament o promesa de l'Alcalde i, en el seu cas, presa de possessió.

Concejalías
Cantidad de artículos:
11
Recursos Humanos
Cantidad de artículos:
3
Historia
Cantidad de artículos:
1
Comunicación Municipal
Cantidad de artículos:
1
Empresas concesionarias
Cantidad de artículos:
4
Organismos Municipales
Cantidad de artículos:
4
Grupos políticos
Cantidad de artículos:
6
Actos institucionales
Cantidad de artículos:
208
Hijos Ilustres
Cantidad de artículos:
22
Presupuestos
Cantidad de artículos:
15
Alcaldía
Cantidad de artículos:
2
Hijos adoptivos
Cantidad de artículos:
11
Cuentas
Cantidad de artículos:
13
Periodo medio de pago
Cantidad de artículos:
1
Personal eventual
Cantidad de artículos:
1
Pleno
Cantidad de artículos:
1
Convenios
Cantidad de artículos:
1
Modificaciones presupuestarias
Cantidad de artículos:
1
Contractos Menores
Cantidad de artículos:
1
Informes sobre morosidad
Cantidad de artículos:
1
Concejales
Cantidad de artículos:
0
Resoluciones judiciales
Cantidad de artículos:
1
Modernización
Cantidad de artículos:
5
Liquidaciones
Cantidad de artículos:
8
Estructura municipal
Cantidad de artículos:
2
Junta de Gobierno Local
Cantidad de artículos:
2