Junio 01, 2023

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 29142/2021

"Obres per a l'acondicionament de les jardineres de l'eixample, per lots”

Procedimento: Abierto simplificado.
Criterios de adjudicación: Un único criterio de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

 

Exp. Núm. 28370/2021

"Subministre d'un furgó policial adaptat per a oficina mòbil per la Policia Local".

Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios:
varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 26317/2021

"Servicios de custodia externa y consulta del archivo administrativo del Ayuntamiento de Eivissa".

Procedimiento: Abierto
Criterios:
varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 26427/2021

"Subministre d'un vehicle patrulla per a la Policia Local"

Procedimiento: Abierto abreviado simplificado
Criterios:
varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 22717/2021

Obres d'instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica en col·legis Sa Bodega, Can Misses, Sa Joveria, Cas Serres i Can Cantó, edifici CETIS i biblioteca Can Ventosa, per lots. Cofinançat per fons FEDER-EDUSI

Procedimiento: Abierto simplificado.
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
Enlace a la Plataforma de Contratación del Estado:
· Plataforma del Estado

Enlace a los proyectos:
· Can Cantó
· Can Misses
· Can Ventosa
· Cas Serres
· CETIS
· Sa Bodega
· Sa Joveria