Diciembre 04, 2022

Exp. Núm. 22748/2020

"Servcios de mejora del servicio de ayuda a domicilio"

Procedimento: Abierto.
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 22171/2020

"Servicios de la oficina integral de l'Habitatge d'Eivissa".

Procedimiento: Abierto
Criterios: Varios criterios de adjudicación
Fecha envio al DOUE: 3 de septiembre de 2020
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 21726/2020

"Assistència tècnica per la gestió de continguts de la web turística i les xarxes de promoció turística de l'Ajuntament d'Eivissa".

Procedimiento: abierto simplificado
Criterios: varios criterios de adjudicación
Enlace a la Plataforma de Contratación del Estado: 
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 22052/2020

"Obres del projecte de condicionament i equipament de tres habitatges al barri de Sa Penya, TM Eivissa, cofinançat amb els Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)".

Procedimiento: abierto super simplificado
Criterios: un único criterio
Enlace a la Plataforma de Contratación del Estado:
Plataforma del Estado

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
101
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320