Febrero 21, 2024

Exp. Núm. 22717/2021

Obres d'instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica en col·legis Sa Bodega, Can Misses, Sa Joveria, Cas Serres i Can Cantó, edifici CETIS i biblioteca Can Ventosa, per lots. Cofinançat per fons FEDER-EDUSI

Procedimiento: Abierto simplificado.
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
Enlace a la Plataforma de Contratación del Estado:
· Plataforma del Estado

Enlace a los proyectos:
· Can Cantó
· Can Misses
· Can Ventosa
· Cas Serres
· CETIS
· Sa Bodega
· Sa Joveria

Exp. Núm. 22421/2021

"Subministre de línies de vida per a la pista d'atletisme i la pista de pàdel des Viver”

Procedimento: Abierto.
Criterios de adjudicación: Un único criterio de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 3193/2021

"Servicio gestión de la zona de primera acogida (ZPA)”

Procedimento: Abierto.
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 17056/2021

"Contrato de mantenimiento y asistencia técnica de las aplicaciones informáticas que conforman el backoffice municipal del Ayuntamiento de Eivissa”

Procedimiento: Abierto.
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 18957/2021

"Projecte constructiu per a la continuïtat del carril bici en l'Avda. Isidoro Macabich per l'Avinguda Bartomeu Roselló i la connexió amb E-10, TM Eivissa. Projecte cofinançiat pels Fons Europeu Desenvolupament Regional (EDUSI)".

Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios:
varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320