Junio 23, 2024

Exp. Núm 7121/2024

Serveis d’assistència tècnica, ambiental, econòmica-jurídica per a la elaboració de documents preparatoris per a la licitació de la concessió d'obra pública del Mercat Nou del parc de la Pau i aparcament soterrat al municipi d'Eivissa.

Procedimiento: Abierto simplificado

 

Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

 

 

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320