Febrero 25, 2024

Expe. Núm. 40523/2022

Obres de condicionament del revellí en el recinte emmurallat de Dalt Vila, TM Eivissa, cofinançat per Fons Europeu Desenvolupament Regional (EDUSI)

Procedimento: Abierto simplificado
Criterios de adjudicación: varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 40852/2022

Serveis per l'execució del pla tècnic de gestió forestal de la zona de Es Soto- Cofinançat per Fons FEDER-EDUSI

Procedimento: Abreviado simplificado
Criterios de adjudicación: Único criterio de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 40778/2022

Obres per a la restauració de la Sala Capitular (Casa Consistorial d'Eivissa).

Procedimento: Abreviado simplificado
Criterios de adjudicación: varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma del Estado

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320