Noviembre 30, 2022

Exp. Núm. 11775/2021

"Renovació pistes 2, 3 i 4 de pàdel del complex d'es Viver”

Procedimento: Abierto simplificado.
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 12122/2021

"Serveis de col·laboració i assistència tècnica a la intervenció de fons de l'Ajuntament d'Eivissa en les auditories de comptes dels seus organismes autònoms municipals i consorcis adscrits - comptes anuals exercicis 2020, 2021 i 2022 per lots".

Procedimento: Abierto simplificado
Criterios:
varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma de Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 11777/2021

"Reforma dels vestuaris de la pista d'atletisme de Can Misses”

Procedimento: Abierto simplificado.
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 11806/2021

"Subministrament de tendal a l'espai per practicar esport a l'aire lliure de l'Avinguda Vuit d'Agost".

Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios:
varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 10991/2021

"Servicios de instalación, montaje, conservación y desmontaje del alumbrado ornamental navideño de carácter temporal de las campañas navideñas 2021/2022, 2022/2023 y, si procede 2023/2024 en el municipio de Eivissa".

Procedimiento: Abierto
Criterios:
varios criterios de adjudicación
Fecha envío al DOUE:
22 de abril de 2021
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
101
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320