Noviembre 30, 2022

Exp. Núm. 7676/2021

"Servicio de seguridad y vigilancia del mercado nuevo TM Eivissa y de su aparcamiento, así como conteo y transporte de fondos y mantenimiento de elementos de vigilancia".

Procedimiento: Abierto
Criterios:
varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado

· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 7192/2021

"Explotació, per tercers, d'autorització d'ocupació de béns de domini públic marítim terrestre, per als serveis de temporada en platges del terme municipal d'Eivissa per a l'any 2021".

Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios:
varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 5727/2021

"Assistència tècnica de direcció d’obra i direcció d’execució d’obra ambdues compartides al 50% amb els serveis tècnics municipals i coordinació de seguretat i salut al 100% durant l’execució de les obres del col·lector per evacuació de pluvials de l’avinguda de la Pau pel camí de Can Murtera, Eivssa”

Procedimento: Abierto simplificado.
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 1608/2021

"Projecte d'execució de col·lector per evacuació de pluvials de l'avinguda de la Pau pel camí de Can Murtera".

Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios:
varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 315/2021

"Servicio de limpieza de las dependencias del mercado nuevo del Ayuntamiento de Eivissa", por error numérico en la Plataforma de Contratación consta el número 315/2020.

Procedimiento: Abierto
Criterios: varios criterios de adjudicación
Fecha envio al DOUE: 27 de enero de 2021
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

 

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
101
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320