Junio 12, 2024

Exp. Núm. 28434/2021

"Projecte d'excavació arqueològica preventiva al solar de l'Hospital Vell de Dalt Vila (Eivissa)".

Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios: varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 30444/2021

"Subministrament mobiliari per adequació de l'oficina Fablab d'Eivissa pel procediment abreujat simplificat. Projecte cofinançat per fons Europeu desenvolupament regional, EDUSI".

Procedimiento: Abierto abreviado simplificado
Criterios:
varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 29142/2021

"Obres per a l'acondicionament de les jardineres de l'eixample, per lots”

Procedimento: Abierto simplificado.
Criterios de adjudicación: Un único criterio de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

 

Exp. Núm. 28370/2021

"Subministre d'un furgó policial adaptat per a oficina mòbil per la Policia Local".

Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios:
varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 26317/2021

"Servicios de custodia externa y consulta del archivo administrativo del Ayuntamiento de Eivissa".

Procedimiento: Abierto
Criterios:
varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320