Noviembre 30, 2023

Exp. Núm. 5727/2021

"Assistència tècnica de direcció d’obra i direcció d’execució d’obra ambdues compartides al 50% amb els serveis tècnics municipals i coordinació de seguretat i salut al 100% durant l’execució de les obres del col·lector per evacuació de pluvials de l’avinguda de la Pau pel camí de Can Murtera, Eivssa”

Procedimento: Abierto simplificado.
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 1608/2021

"Projecte d'execució de col·lector per evacuació de pluvials de l'avinguda de la Pau pel camí de Can Murtera".

Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios:
varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 315/2021

"Servicio de limpieza de las dependencias del mercado nuevo del Ayuntamiento de Eivissa", por error numérico en la Plataforma de Contratación consta el número 315/2020.

Procedimiento: Abierto
Criterios: varios criterios de adjudicación
Fecha envio al DOUE: 27 de enero de 2021
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

 

Exp. Núm. 304/2021

"Servicios de atención a turistas en oficinas de turismo del Ayuntamiento de Eivissa"

Procedimiento: Abierto
Criterios:
varios criterios de adjudicación
Fecha envio al DOUE:
25 de enero de 2021
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 36482/2020

"Subministre de mobiliari del nou edifici del centre d'acollida municipal".

Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios de adjudicación: un único criterio de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma de Contratación del Estado:
· Plataforma de Contratación del Estado

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
111
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320