Junio 16, 2024

Exp. Núm. 17039/2017

"Obres del projecte d'un parc infantil al barri de Can Misses del TM Eivissa"

Procedimento:
Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB:
núm. 145 de 28 de noviembre de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
 
· Plataforma del Estado 

Exp. Núm. 17263/2017

"Obres d'execució del marc estructural del torrent de Sa Llavanera"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB: 
núm. 145 de 28 de noviembre de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
 
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 16375/2017

"Serveis d'ajuda a domicili i servei de neteja i manteniment de la llar per adjudicació en lots"

Procedimiento: Abierto
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación Boib:
núm. 145 de 28 de noviembre de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 17712/2017

"Obres de rehabilitació de la Casa Sa Colomina".

Procedimiento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación Boib: núm. 145 de 28 de noviembre de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 13754/2017

"Serveis per a la instal·lació, muntatge, conservació i desmuntatge de l'enllumenat ornamental nadalenc de caràcter temporal per la campanya nadalenca 2017-2018"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB: núm. 119 de 28 de septiembre de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320