Noviembre 30, 2023

ajuntamentdaltvila

"Explotació, per tercers, d'autorització d'ocupació de béns de domini públic marítim terrestre, per als serveis de temporada en platges terme Eivissa, per lots" 

Procedimento: Abierto simplificado
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación en la plataforma: 25 de marzo de 2019 

Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado