Julio 15, 2024

ajuntamentdaltvila

"Servei de regulació i control de l'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones de la ciutat d'Eivissa".

Mediante la presente se da traslado del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de mayo de 2021:
· Acuerdo en pdf