Julio 15, 2024

ajuntamentdaltvila

"Acondicionamiento del espacio cultural Can Ventosa"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: GASIFRED, SL
- Data: 5 de juliol de 2010
- Import: cent quaranta mil nou-cents setanta-tres euros amb quaranta-vuit cèntims (140.973´48 €)
- IVA: vint-i-cinc mil tres-cents setanta-cinc euros amb vint-i-tres cèntims (25.375´23 €)
- Preu Total: cent seixanta-sis mil tres-cents quaranta-vuit euros amb setanta-un cèntims (166.348´71 €)
Data difusió: 13/07/2010

----------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:
Entitat: GASIFRED, SL
- Data: 8 de juny de 2010
- Import:cent quaranta mil nou-cents setanta-tres euros amb quaranta-vuit cèntims (140.973.48 €)
- IVA: vint-i-dos mil cinc-cents cinquanta-cinc euros amb setanta-sis cèntims (22.555.76 €)
- Preu Total: cent seixanta-tres mil cinc-cents vint-i-nou euros amb vint-i-quatre cèntims (163.529.24 €)
Data difusió: 09/06/2010