Julio 14, 2024

ajuntamentdaltvila

“Agenda d’activitats de l’Ajuntament d’Eivissa al Diario de Ibiza” 

Adjudicació definitiva a l’entitat:
DIARIO DE IBIZA, S.A.
Per un import de:
· Trenta-un mil cinc-cents cinquanta-vuit euros (31.558 €)
· IVA cinc mil quaranta-nou euros amb quaranta cèntims (5.049,40 €)
· Total de trenta-sis mil sis-cents vuit euros amb vint cèntims (36.608,20 €).
Data difusió: 23/07/2009 


-----------------------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: DIARIO DE IBIZA, S.A.
Import: trenta-un mil cinc-cents cinquanta-vuit euros (31.558 €)
IVA: cinc mil quaranta-nou euros amb quaranta cèntims (5.049,40 €)
Preu total: trenta-sis mil sis-cents vuit euros amb vint cèntims (36.608,20 €)
Data difusió: 13/05/2009