Julio 13, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. 10/09  “Creació i remodelació d’arees de joc al T.M. d’Eivissa”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: NAVES Y CONDUCCIONES, S.A.
Import: cent setanta-dos mil nou-cents vuit euros amb seixanta-dos cèntims (172.908,62 €)
IVA: vint-i-set mil sis-cents seixanta-cinc euros amb trenta-vuit cèntims (27.665,38 €)
Preu total: dos-cents mil cinc-cents setanta-quatre euros (200.574 €)
Data difusió: 30/06/2009

-----------------------------------------------------------------------------------

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: NAVES Y CONDUCCIONES, S.A.
Import: cent setanta-dos mil nou-cents vuit euros amb seixanta-dos cèntims (172.908,62 €)
IVA: vint-i-set mil sis-cents seixanta-cinc euros amb trenta-vuit cèntims (27.665,38 €)
Preu total: dos-cents mil cinc-cents setanta-quatre euros (200.574 €)
Data difusió: 25/05/2009

------------------------------------------------------------------------------------------------

Us  comuniquem que la Mesa es reunira el proper dia 18 de maig de 2009 a les 10,00 hores per fer la proposta de adjudicació provisional.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat
Criteris: Diversos criteris d’adjudicació
Termini presentació ofertes: fins 22 d’abril de 2009
Data difusió: 14/04/2009

· Memòria
· Plànols