Julio 12, 2024

ajuntamentdaltvila

“Mejora de la carrera Des Gorg del T.M d’Eivissa”

Adjudicació definitiva a l’entitat:
PUIG BARREDA, S.A.

Per un import de:
- dos-cents seixanta-set mil cinc-cents setanta-un euros amb vint-i-quatre cèntims (267.571,24 €)
- IVA quaranta-dos mil vuit-cents onze euros amb quaranta cèntims (42.811,40 €)
- sent el total de tres-cents deu mil tres-cents vuitanta-dos euros amb seixanta-quatre cèntims (310.382,64 €).


----------------------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: PUIG BARREDA, S.A.
Import: dos-cents seixanta-set mil cinc-cents setanta-un euros amb vint-i-quatre cèntims (267.571,24 €)
IVA: quaranta-dos mil vuit-cents onze euros amb quaranta cèntims (42.811,40 €)
Preu total: tres-cents deu mil tres-cents vuitanta-dos euros amb seixanta-quatre cèntims (310.382,64 €)
Data difusió: 21/05/2009

-----------------------------------------------------------------------------------

Us comuniquem que la Mesa de proposta d’adjudicació s’efectuarà el proper dilluns dia 18 de maig de 2009 a les 10.45 hores.
Data difusió: 15/05/2009

-----------------------------------------------------------------------------------

Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d’adjudicació.
Termini de presentació d’ofertes: fins al 3 d’abril de 2009
Data de difusió: 23/03/2009

Altres documents:
Memòria y plànols