Junio 12, 2024

ajuntamentdaltvila

"Serveis de col·laboració i assistència tècnica a la intervenció de fons de l'Ajuntament d'Eivissa en les auditories de comptes dels seus organismes autònoms municipals i consorcis adscrits - comptes anuals exercicis 2020, 2021 i 2022 per lots".

Procedimento: Abierto simplificado
Criterios:
varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma de Estado:
· Plataforma del Estado