mac@eivissa.es · 971 302 723

[widgetkit id=23]
Llocs: Mace i Museu Puget
Objectius
: El principal objectiu és establir un contacte estret entre l'art contemporani i la població escolar, des de la universitària fins a la infantil. El museu adapta els tallers i els continguts de les visites a cada un d'aquests nivells acadèmics perquè el nostre propòsit és contribuir a una millor disposició dels estudiants cap a les obres d'art per aconseguir que les reconeguin com a valors reals i positius que enriqueixen les aptituds creatives i les  actituds davant els comportaments contemplatius, cívics, intersubjectius i crítics.METODOLOGIA
Basada en l'experiència directa, exigeix la màxima col·laboració de tots els actors.
Tres són els passos a seguir:

1. Abans de la visita
Incumbeix sobretot al centre d'ensenyament i als sol·licitants de la visita, que han d'informar els estudiants sobre tots els detalls pràctics i la, imprescindible, millor predisposició cívica, a més de la durada de la visita, la localització del museu, així com  les seues característiques i els continguts.

2. Durant la visita
El grup és rebut a l'entrada pel personal del museu que s'ocupa de guiar la visita i dirigir els tallers. Segons la disponibilitat i atenent suggeriments del grup, el nostre personal adapta la visita, focalitzant l'interès en col·leccions pròpies o exposicions temporals. La durada estimada de la visita és d'una hora i mitja.

3. Després de la visita
S'ofereix la possibilitat de realitzar un d'aquests tres tallers:
Taller de dibuix a mà alçada:
(Materials: bloc de paper, llapis, esfumí o drap).
Taller de crítica d'art:
(Materials: quadern, llapis o bolígraf).
Taller d'educació per a la ciutadania:
(No exigeix altre material que la voluntat d'exercir-la).

La durada estimada de cada un d'ells és d'una hora.

CALENDARI
L'oferta del programa de visites i tallers es desenvolupa entre setembre i juny, ambdós inclosos, de dimarts a divendres de 10.00 h a 13.30 h.

Ajuntament d'EivissaAjuntament de la Ciutat d'Eivissa
Tel. 971 397 600
eivissa@eivissa.es