mac@eivissa.es · 971 302 723

[widgetkit id=26]
El gabinet de dibuix s’ha projectat i realitzat perquè els visitants del museu dibuixin.

Consta d’una sala amb tamborets i un moble amb continguts:

1. papers
2. llapis
3. tauletes
4. escultures, objectes i bodegons o composicions

 

-Per què?

-Perquè creim que el dibuix és molt important en el desenvolupament cognitiu de les persones.
-Perquè volem generar visites creatives als museus i establir dinàmiques lúdiques i participatives.

-Per a qui?

-Per totes les edats, per a tots els públics

Raó de ser:

El gabinet de dibuix és també un àmbit de descans en la visita, una possibilitat lliure d’actuar en el museu des d’una posició activa i no sols contemplativa, suposa un canvi d’activitat i per tant una possibilitat d’enriquir la visita a les col·leccions i a les exposicions temporals.

Forma part del nostre projecte didàctic global. Convida els visitants a relacionar-se amb els objectes i presenta els problemes de les polivalències de la interpretació.

La presentació dels objectes ordenadament proposa a l’espectador motius per ser representats en un ambient recollit i específic.

Es pretén cridar l’atenció del visitant perquè la percepció, apreciació i comprensió s’aprofundeixin i pretén que la seua relació amb l’objecte es familiaritzi i es faci més fàcil

Els continguts del moble son molt variats per què es vol cridar l’atenció sobre ells i per això es combinen obres d’art -per exemple escultures d’Ascisclo Manzano i Miquel Navarro- amb objectes d’ús quotidià com cordes, caixes, fruita, etc.

NORMES DE FUNCIONAMENT PER ALS VISITANTS

El gabinet està pensat perquè qualsevol visitant sense límit d’edat, dibuixi. Una vegada explorat, el visitant descobrirà per si mateix el funcionament:

Es pren una tauleta de fusta, un paper i un llapis, se selecciona un objecte i, assegut en un tamboret, es comença a dibuixar.

No es permet la manipulació dels objectes del punt 4 del moble. Es pot dibuixar en una altra sala del museu, però les tauletes i llapis s’han de tornar al moble. Respecte a què fer amb els dibuixos, hi ha dues opcions: es poden emportar a casa o dipositar-los a la bústia que hi ha als mobles, d’aquesta manera el departament de didàctica pot estudiar-los i fer-ne un balanç.

Ajuntament d'EivissaAjuntament de la Ciutat d'Eivissa
Tel. 971 397 600
eivissa@eivissa.es