Novembre 30, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

PressupostosEl pressupost de l'Ajuntament d'Eivissa per a 2017 ascendeix a 57.357.007, el que suposa un increment del 3,24 per cent en relació amb l'any anterior i que incrementa en 1'8 milions el pressupost respecte a 2016. Els pressupostos municipals per a 2017 tenen per objectiu donar una passa endavant per a millorar la cobertura a les necessitats bàsiques de les persones més desafavorides i continuar invertint a la ciutat d'Eivissa per tal de convertir-la en un espai millor per a les persones que hi resideixen.

L'alcalde d'Eivissa, Rafa Ruiz, el tinent d'alcalde d'Economia i Hisenda, Alfonso Molina i el tinent d'alcalde de Benestar Social i Nova Ciutadania han presentat aquest mati els comptes municipals que l'equip de govern ha preparat per a 2017.
Dels pressupostos, l'alcalde Rafa Ruiz, ha destacat el fort compromís de l'equip de govern  per a convertir Eivissa en una ciutat mes humana, amb més espais i noves infraestructures que millorin la vida dels residents. Per altra banda, també es dona una passa endavant per a millorar la situació d'aquelles persones mes desafavorides.


Pel que fa a la inversió total que es preveu de 5,7 milions d'euros, que serà similar a l'any anterior,  es fa una aposta molt gran per a la creació de millors i noves infraestructures públiques que han de donar servei als eivissencs i eivissenques durant molts d'anys. En destaquen la creació d'un nou Centre d'Acollida Municipal (CAM) dotat amb 800.000 euros que significa apostar per la millora de les condicions de vida de les persones que ho necessiten.
 En aquest capítol també s'inclou l'aportació que farà l'Ajuntament d'Eivissa de 666.667 euros per a la construcció de l'emissari de Talamanca, unes obres que ja estan en marxa gràcies a la declaració d'emergència per part del Govern de les Illes Balears que va entendre la gran necessitat que hi havia amb aquesta infraestructura.
Es dota també amb una primera partida de 200.000 euros al projecte de la Casa de la Música per a que comenci el seu recorregut administratiu derivat del compromís amb la cultura i la música al municipi d'Eivissa.

Pel que fa al compromís amb la igualtat, el tinent d'alcalde de Benestar Social, Joan Ribas, ha destacat  que els pressupostos “tenen un fort tarannà social pel tipus de projectes que es duran a terme com pel  pressupost que s'hi destina”. Entre els quals en destaca la partida de 260.000 per a la rehabilitació de la Casa de sa Colomina, on s'ubicarà el futur Casal de la Igualtat, el manteniment del compromís amb la cooperació internacional que és de 0'7 % molt per damunt d'altres institucions i que significarà una inversió de 232.000 euros i els dos convenis de col·laboració que se signaran per valor de 40 mil euros ( 20 mil per a cada una de les associacions)  amb el Banc d'Aliments i la fundació AMADIBA que aniran destinats al pagament dels seus lloguers.
També s'ha disposat d'una partida de 400.000 euros per a la primera fase de rehabilitació de l'edifici municipals de plaça d'Espanya a Dalt Vila. L'objectiu es donar als treballadors de l'Ajuntament d'Eivissa d'un espai digne i ben condicionat per realitzar la seva feina. Per altra banda, es tracta d'un edifici singular, protegit i ubicat al cor de la ciutat declarada patrimoni de la Humanitat.
D'altra banda, una de les apostes de l'equip de govern ha estat el  d'implicar a la societat en la millora del municipi a través dels pressupostos participatius que enguany augmenten en 50.000 euros més respecte a l'any anterior, situant-se en 450.000 euros que seran destinats als projectes i propostes suggerides per veïns i que finalment seran seleccionats i aprovats pel Consell de Participació Ciutadana.
Pel que fa al capítol d'inversions en vies públiques, es continua amb la millora de la ciutat amb l'adequació de la zona verda del barri de Can Misses, dotant d'aquest espai al barri i en definitiva a tota la ciutat, a l'espai que ocupen les aules modulars de l'antiga escola de Sa Joveria amb una inversió de 400.000 euros. Un altra de les inversions es el canvi de gespa del Camp de futbol Can Misses II amb 230.000 euros i l'aportació al Consorci Patrimoni de la Humanitat que enguany es de 1'5 milions d'euros per culminar la regularització de l'aportació de l'Ajuntament d'Eivissa ja que al principi d'aquesta legislatura hi havia pendents d'abonar dos anys.

En els dos primers anys l'equip de govern  ha abonat l'equivalent a quatre anys d'aportacions.
La part d'inversió derivada dels PIOS per part del Consell Insular i de les inversions que es derivin de la recaptació de l'impost de turisme sostenible no estan incloses als pressuposts municipals pendents del primer cas de la nova formula de col·laboració econòmica amb el Consell Insular i en el segon cas de l'aprovació dels projectes que es presentin i amb els que les regidories de Medi Ambient, Urbanisme, Turisme i altres regidories  de l'Ajuntament d'Eivissa ja hi estan fent feina.
Respecte als ingressos, la major part provenen dels impostos directes per un total de 24'6 milions d'euros.
Quan als impostos indirectes, l'Ajuntament recapta un total de 1'2 milions d'euros procedents de l'impost de construccions que ha experimentat un increment en la recaptació de 500.000 euros des de l'any passat degut a la reactivació d'aquest sector. Destacar també els 15'7 milions d'ingressos derivats de diferents taxes.
D'altra banda, l'Ajuntament rep 10'6 milions d'euros derivats de l'Estat i 400 mil euros de la Comunitat Autònoma  a més dels 900.000 euros provinents de les concessions.
Per altra banda, i per completar la xifra total de pressupost, l'Ajuntament sol·licitarà un préstec de 2'4 milions d'euros.
Per al tinent d'alcalde d'Economia i Hisenda, Alfonso Molina, “es tracta d'un pressupost realista basat en la recaptació econòmica real de l'Ajuntament i que per primera vegada en molt d'anys es podrà començar a implementar a partir del mes de gener gràcies a l'esforç dels tècnics, funcionaris i responsables de totes les regidories de l'Ajuntament d'Eivissa”
D'altra banda, dins dels pressupostos ja s'inclou un partida dirigida a la liquidació societat publica IMVISA donat que l'Ajuntament d'Eivissa pot assumir els projectes de foment d'habitatges públic. Es dota 1'3 milions d'euros per a fer front al deute que te l'empresa per a finals d'anys dissoldre l'empresa pública.
Pel que fa al deute, l'Ajuntament d'Eivissa te un deute de 19'07 milions d'euros actualment, el que suposa un ratio de 32% . Donat que, en compliment a la Llei d'estabilitat pressupostaria, el Consorci Patrimoni de la Humanitat s'ha adscrit a l'Ajuntament d'Eivissa, també s'assumeix el deute del Consorci passant el ratio a 55% de deute, molt inferior al 75% que marca com a límit el Ministeri d'Economia i Hisenda. Hi ha que tenir en conta que el deute del Consorci l'assumeixen a parts iguals Ajuntament d'Eivissa, Consell Insular i Govern Balear.
Pel que fa a l'amortització del deute, l'Ajuntament previsiblement realitzarà una amortització de mes de dos milions i mig d'euros.

Per altra banda, es farà un esforç per dotar de més personal, en concret 12 persones més, a distintes àrees de l'Ajuntament que tenien moltes limitacions. Una de les decisions presses de cara a l'any que ve es la incorporació de 8 Policies Locals a la plantilla, cinc d'ells corresponen a nous llocs de feina i tres corresponen a la ocupació de tres places vacants. També es preveu la incorporació d'una plaça de tècnic en prevenció de riscos laborals, un treballador familiar, dos places d'oficial de jardins, un tècnic en relacions laborals, administratius i d'adjunt al gabinet de comunicació.