Juny 16, 2024

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

RP EconomiaL’Ajuntament d’Eivissa acabarà la legislatura a l’any 2019 amb deute zero gràcies a l’amortització dels préstecs amb diferents entitats bancàries. També s’ha informat que el període mitjà de pagament als proveïdors s’ha reduït fins els 3’9 dies, i que el nivell d’execució dels pressupostos municipals de 2016 es situa en un 95%.

L’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, ha explicat que les línies de feina  que s’estan implantant a l’Ajuntament d’Eivissa i la situació econòmic-financera a la ciutat estan donant uns resultats molt positius amb xifres tant importants que permeten anunciar que, a l’any 2019, la institució arribarà al deute zero gràcies a un pla de d’amortització dels diferents préstecs que tenia l’Ajuntament amb les entitats bancàries. Aquest fet amés és compatible amb el manteniment  i l’increment de les inversions per millorar l’estat de les infraestructures i donar més serveis al ciutadà.

L’alcalde ha volgut felicitar a tot el departament de Serveis Econòmics de l'Ajuntament d'Eivissa per la bona línia de feina que estan portant.
El tinent d’alcalde d’Economia i Hisenda, Alfonso Molina, ha agraït també la gran feina del departament que ha aconseguit que el període mitjà de pagament es situï en 3’9 dies, reduint en un 90% la mitjana de temps, amb respecte al tercer trimestre de 2015, quan el període de pagament estava en 42 dies.
Molina ha destacat que totes aquestes fites s’han aconseguit gràcies a la implantació fa uns anys del sistema de factura electrònica i d’administració electrònica, que ha impulsat aquest govern de manera decidida juntament amb els tècnics de la casa, i del qual l’Ajuntament d’Eivissa n’és punter. Precisament aquest impuls és el que ha fet que els circuïts d’aprovació i validació de les factures siguin molt mes ràpids.
Pel que fa a la liquidació del pressupost de 2016, destacar que s’han generat recursos que ocasionen un resultat pressupostari de 9’9 milions d’euros degut a la recaptació alta, per damunt del 90%.
Quant al  romanent de tresoreria per a despeses generals ,s’ha situat en 22,86 milions d’euros, que és 1,08 milions menys que l’any passat, el que significa que s’ha romput la tendència a l’increment i que aquests pressuposts es dedicaran a inversió sostenible (1,235M) i a amortitzacions d’operacions de crèdit ( 5,57 M).
Per a Molina, l’execució en un 95% del pressupost significa que “el que es pressuposta, s’executa en el termini previst i això implica que els pressupostos serveixen per  millorar els serveis que presta la institució i per millorar la ciutat amb obres i inversions en equipaments”.
Pel que fa al pla d’amortització del deute, es preveu liquidar els 12,5 milions de deute enguany en vuit operacions  bancaries i prop de 6,5 milions d’euros durant el 2018, donant una xifra de deute zero per a l’Ajuntament d’Eivissa.
Molina ha destacat que en paral·lel a la situació econòmica de l’Ajuntament d’Eivissa, es seguirà treballant per aconseguir els canvis legislatius per a que les hisendes locals contin amb l’autonomia necessària que els permeti desbloquejar la situació de rigidesa econòmica que marca la Llei d’estabilitat pressupostaria. En aquest sentit ha afirmat que l’Ajuntament d’Eivissa s’ha sumat a la declaració signada a valència fa poques setmanes, en la que es demana un finançament municipal just i a la que s’hi ha sumat municipis amb més de 10 milions d’habitants en total.

Enllaç a:
· Gràfics situació econòmica