Agost 19, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Adequació camins rurals del municipiLa regidoria de Vies Publiques de l’Ajuntament d’Eivissa ha dut a terme la neteja i manteniment de diversos camins del municipi. En concret s’han fet actuacions als camins de l’escola de vela de Talamanca, al camí de Ses Feixes, al camí de puig des Molins i al camí ubicat al final del carrer Ramón Muntaner. Aquesta darrera actuació s’ha realitzat amb fons de les ajudes per a manteniment i millora dels camins rurals que atorga el Consell d’Eivissa.

Al camí del final del carrer Ramón Muntaner, de 160 metres, s’han fet obres d’anivellament per tal d’eliminar els forats del camí, respectant la seva tipologia, i a determinats punts s’ha reomplert amb material de pedrera per tal de millorar la comoditat i seguretat dels usuaris. L’obra ha comptat amb un pressupost de 2.500 euros.

Una actuació similar s’ha fet també al camí de Puig des Molins i al camí de l’escola de vela de Talamanca, on s’ha anivellat tot el terreny d’accés.

Pel que fa al camí de Ses Feixes, s’ha arreglat en una extensió de 1.350 metres de llarg, estenent una capa d’àrids no triturats i granulats, i posteriorment s’ha humectat i compactat aquesta capa amb màquina aplanadora. La despesa d’aquesta actuació ha estat de 7.500 euros més IVA.