Setembre 22, 2021

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Ple AjuntamentEl ple de l'Ajuntament d'Eivissa ha aprovat el Pla Estratègic de subvencions per a l'any 2021, una eina que millora i facilita les actuacions entre l'administració i les entitats i associacions receptores de les subvencions.

El Pla Estratègic de subvencions s'ampliarà i modificarà una vegada es realitzi la liquidació del pressupost i es faci la incorporació del romanent, moment en què s'incorporaran diferents línies d'ajudes com són les ajudes al lloguer amb 500.000 euros i la subvenció a la rehabilitació de façanes amb 250.000 euros. El Pla recull també la subvenció de 500.000 euros en ajudes a autònoms de la ciutat d'Eivissa, que augmentarà en 250.000 euros més amb la incorporació del romanent, donant una xifra total de 750.000 euros després de l'acord del ple amb el grup municipal de Ciudadanos.

Com a canvis significatius respecte al pla de subvencions del 2020, al Pla de 2021 s'incorporen diferents línies de subvenció, com són les beques d'universitat i formació professional per a joves, dotada amb una partida de 80.000 euros, l'aportació a Creu Roja i Càritas amb 120,000 euros, el conveni amb APNEEF amb 10.000 euros i els convenis de turisme per a esdeveniments esportius de 18.000 euros.

El Pla Estratègic de Subvencions per a l'any 2021 és especialment important enguany donada la situació sanitària, econòmica i social marcada per la COVID-19 i donat el fet que una part important de l'activitat financera del sector públic es canalitza a través de subvencions, amb l'objecte de donar resposta, com a mesures de suport financer, a demandes socials i econòmiques de persones, tant físiques com jurídiques i tant públiques com privades.
Des de la perspectiva econòmica, les subvencions són una modalitat important de despesa pública i, per tant, han d'ajustar-se a les directrius de la política pressupostària, actualment orientada pels criteris d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i creixement econòmic
Les subvencions previstes per l'Ajuntament d'Eivissa incloses al Pla estratègic estan dirigides a les següents àrees: Serveis Socials i promoció social, foment de l'ocupació, educació, cultura, esports, comerç, turisme i petites i mitjanes empreses, serveis de caràcter general, música, esports i patrimoni.

Les subvencions en matèria de Benestar Social estan dirigides a promoure i reforçar l'atenció a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat social del municipi, impulsar projectes d'intervenció sociosanitària i a l'atenció socioeducativa, laboral i de caràcter sanitari de diferents col·lectius.

En aquesta àrea s'inclouen les aportacions a Creu Roja i Càritas, per valor de 120.000 euros, les subvencions en acció social per valor de 70 mil euros, els convenis amb Càritas, Creu Roja, APNEEF i ASPANADIF i la Plataforma Sociosanitària, així com convenis amb el Club Nàutic d'Eivissa i Aliança Mar Blava.

A l'àrea d'educació i cultura, s'inclouen les subvencions relacionades amb les Beques FIOP d'ajuda a la formació acadèmica i a la inserció laboral, les ajudes als llibres de text, al foment de l'escriptura en llengua catalana i al programa d'autoaprenentatge lingüístic així com els premis i beques adreçades a les pràctiques d'estudiants d'arqueologia, la divulgació astronòmica i les beques de joventut i les d'Universitat i Formació professional.

El Pla estratègic inclou també les subvencions a clubs esportius per valor de 113.000 mil euros, els convenis en matèria de promoció econòmica, les de turisme amb diferents convenis amb l'impuls de la destinació turística d'Eivissa i els convenis referents a la participació veïnal del municipi i el manteniment i lloguer de locals de les diferents associacions veïnals, entre d'altres.

Aprovat el Pla Anual de Contractació de l'Ajuntament d'Eivissa per 2021

El Pla de Contractació és un instrument de planificació de les necessitats contractuals anuals, és modificable i orientatiu, i permet la previsió a exercicis següents. D'aquesta manera, els diferents departaments de l'Ajuntament poden preveure i organitzar les seves actuacions i d'altra banda, al ser públic, permet una planificació també de l'empresa privada.
Al ple s'ha aprovat el pla de contractació per a l'any 2021 que inclou les inversions, obres i línies d'inversió previstes als pressupostos d'enguany amb un total de 9.385.604,89 euros.
El Pla anual de contractació es publicarà al Portal de Transparència i al Perfil del Contractant de l'Ajuntament d'Eivissa.

Wpp