Octubre 02, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

SOIB reactivaL’Ajuntament d’Eivissa, a través del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), continua impulsant el nou Pla d’Ocupació Local “Eivissa Reactiva” (a través de programa de contractació pública SOIB REACTIVA impulsa el projecte “Eivissa Reactiva”), amb la voluntat de millorar la situació de desocupació del municipi. A través d’aquest programa, l’Ajuntament d’Eivissa contractarà 67 persones en estat d’atur, que es sumaran a les 69 incorporades durant el mes de desembre fruit del mateix programa.

L’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz ha destacat que «des de la col·laboració institucional duim a terme polítiques actives d’ocupació que ajuden a generar noves oportunitats laborals i ho feim abordant la desocupació de diferents perfils, tant els aturats de llarga durada com aquells més afectats a curt termini per la crisi de la COVID o com férem al desembre amb la incorporació de joves menors de 30 anys».

Ruiz ha afegit que «som els primer Ajuntament a l’illa d’Eivissa en iniciar el segon torn de contractació de Reactiva, contractant les primeres 14 persones d’aquest torn el 23 de març, donar resposta ràpida a la gent és una de les nostres prioritats».

Les contractacions tendran una durada de quatre mesos i està previst que les primeres contractacions d’algunes ocupacions es realitzin a principis del mes de març; les darreres contractacions es faran abans de l’1 de maig.

La convocatòria va dirigida als següents perfils:
Perfil 1 (de La Línia 3 del SOIB REACTIVA): es contractaran 43 persones de 30 anys o més, aturades i afectades directament per la crisi econòmica de la COVID- 19, inscrites com a demandants d’ocupació un mínim de 3 mesos o amb una durada inferior en el cas d’un expedient ERTO.
Perfil 2 (de la Línia 2 del SOIB REACTIVA): permetrà la contractació de 24 persones desocupades de 30 anys o més, en atur de llarga durada, és a dir, estar inscrit i aturat almenys 12 mesos dins dels últims 18.
Les contractacions i inscripcions a les ofertes laborals es duran a terme en diferents períodes, el primer serà destinat al perfil de 30 anys o més, aturades i afectades directament per la crisi econòmica de la COVID amb un total de 14 llocs de feina. Les inscripcions es realitzaran a través del web https://soib.es/soib-reactiva/ a partir d’avui i fins al 27 de febrer.

Els llocs de feina que s’oferiran seran els següents:
• 2 operaris/operàries de neteja
• 3 operaris/operàries d’obres
• 3 auxiliars de servei
• 1 cuiner/a
• 1 arquitecte/a tècnic/a
• 4 auxiliars tècnics educatius

La resta d’ofertes laborals que s’oferiran els següents mesos seran les següents:
Treballs ofertats

Acabat el termini d’inscripció, el SOIB comprovarà el compliment dels requisits dels candidats i candidates, i amb els diferents departaments de l’Ajuntament faran el corresponent procés de selecció amb les entrevistes a les persones seleccionades que el SOIB hagi prioritzat i/o derivat.

La convocatòria SOIB REACTIVA 2020 respon a les mesures d’actuació del Pla de xoc per a l’ocupació 2020-2021, en favor de l’ocupació del Govern balear i disposa d’un suport econòmic sense precedents a les Balears, ha estat promogut pel SOIB i cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc dels Programes Operatius d'Ocupació Juvenil i Regional 2014-2020, per fons de l'Estat a través de Conferència Sectorial i pel Fons per afavorir l'Impuls del Turisme Sostenible (ITS).

Wpp