Juliol 26, 2021

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Conveni SEPESEl ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, defensa que el Pla d'Habitatge per al Lloguer Assequible és el vaixell insígnia del seu departament i a curt termini posarà en el mercat 100.000 habitatges destinats a lloguer social.

Ábalos ha presidit la signatura d'un conveni entre Sepes i el Govern balear per impulsar l'actuació urbanitzadora a Ca n'Escandell, permetent l'edificació de 532 habitatges protegits amb una inversió estimada de 11.740.000 d'euros. També ha subscrit un protocol per fomentar la promoció de 131 habitatges destinats a lloguer social a Eivissa.

El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defensat que la promoció d'habitatges de lloguer social assequible contribuirà a pal·liar les greus dificultats a què s'enfronten moltes persones per accedir a un habitatge digne.
Durant la seua visita a Eivissa, el ministre ha presidit avui la signatura d'un conveni de col·laboració entre el Sepes, Entitat Estatal d'el Sòl i el Govern de les Illes Balears per a l'impuls de l'actuació urbanitzadora de Ca n'Escandell i ha subscrit un protocol amb l'Ajuntament d'Eivissa per a fomentar la promoció d'habitatges en règim de lloguer social a la ciutat.
En la seua intervenció, el ministre ha remarcat que aquests acords, així com els que rubricarà demà en aquesta mateixa comunitat autònoma, són les bases per a que, a Balears, en un termini molt raonable de temps, moltes persones que tenen dificultats per accedir a un llar digna, puguin fer-ho.

Segons ha afirmat, l'habitatge és una matèria clau per al Ministeri, al temps que garantir als ciutadans el dret essencial a l'accés a un habitatge digne és un principi irrenunciable. En aquest punt, el ministre s'ha referit a la futura Llei d'Habitatge per fer compatible la contenció dels preus del lloguer d'habitatge amb un significatiu increment de l'estoc de l'oferta existent, entre altres coses.
Ábalos ha precisat que els dos eixos fonamentals són el foment del parc d'habitatge de lloguer social a preus assequibles i la millora dels edificis existents en els barris més vulnerables.

Pla d'Habitatge per al Lloguer Assequible
En aquest context, el ministre ha explicat que el Pla d'Habitatge per al Lloguer Assequible és el vaixell insígnia de la política del Ministeri i suposarà l'increment del parc d'habitatge social, especialment en les zones més tensionades. A curt termini, aquest pla permetrà posar en el mercat 100.000 habitatges: al voltant de 44.000 habitatges d'aquest parc social estan impulsats directament pel Ministeri i els altres 56.000 procedeixen de la col·laboració público-privada.
Per la seua acció directa, el Ministeri compta amb diversos instruments per a conformar el parc públic d'habitatge. Un d'ells és el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, en el marc del qual, segons ha avançat Ábalos, ja s'està treballant amb les comunitats autònomes i ajuntaments per posar més de 4.700 habitatges en el mercat, dels quals 61 ja estan conveniats amb la Comunitat Autònoma de Balears.
Un altre instrument, tal com ha precisat el ministre, és la nova línia de col·laboració institucional per a la promoció del lloguer assequible en sòls de titularitat municipal o dels seus organismes dependents, que suposa al voltant de 6.800 habitatges. A les Balears, aquest acord suposa 476 habitatges, dels quals 131 han estat consensuats en el protocol amb l'Ajuntament d'Eivissa signat avui.
Ábalos també ha posat en relleu l'ajuda decisiva per a la promoció directa d'habitatge de lloguer social del Sepes que, mitjançant la transformació urbanística dels sòls de la seua titularitat, posa a disposició del Ministeri les parcel·les urbanitzades per a les promocions d'habitatge de lloguer social.

Actuació urbanitzadora a Ca n'Escandell
D'una banda, el ministre ha presidit la signatura del conveni de col·laboració entre el Sepes, Entitat Estatal del Sòl i la Conselleria de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears per a l'impuls de l'actuació urbanitzadora de Ca n'Escandell. El conveni, que compta amb una inversió estimada de 11.740.000 d'euros, ha estat signat pel director general de Sepes, Lucrecio Fernández, i el conseller de Mobilitat i Habitatge de les Illes Balears, en Josep Marí i Ribas.
En ell s'estableixen els mecanismes per a facilitar la promoció, construcció, implantació i l'ús d'habitatges de titularitat pública, per tal de possibilitar a curt termini la disponibilitat d'habitatges i allotjaments en condicions assequibles a una gran part de la població que ho necessita.
El ministre ha destacat que Ca n'Escandell comença a ser una realitat gràcies a la col·laboració entre les administracions. Tal com ha declarat, l'actuació es desplegarà en una superfície de 17,3 hectàrees i permetrà albergar uns 530 habitatges protegits, dels quals 367 estaran inclosos en el Pla d'Habitatges per al Lloguer Assequible, impulsat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
D'altra banda, el responsable del Departament ha dit que el Sepes ja ha adjudicat la redacció del projecte d'urbanització i ha elaborat un esborrany de pla especial, documents que es presentaran properament al Govern balear per continuar la seua tramitació.

Promoció d'habitatges de lloguer social a Eivissa
D'altra banda, juntament amb Josep Marí Ribas i l'alcalde d'Eivissa, Rafael Ruiz González, Ábalos ha subscrit un protocol per establir les bases generals de col·laboració i cooperació per a fomentar la promoció d'habitatges en règim de lloguer social en sòls de titularitat pública a la ciutat d'Eivissa.
Aquests habitatges, que s'emmarquen dins del Pla d'Habitatge per al lloguer assequible, s'ubicaran en sòls de titularitat pública qualificats per a ús residencial, tendran una renda limitada i seran llogades a famílies o unitats de convivència amb recursos limitats.

Segons ha manifestat el ministre, aquest protocol ratifica la voluntat d'arbitrar els mecanismes necessaris de col·laboració i unir esforços en la promoció a curt termini d'habitatge de lloguer assequible.

Wpp