Desembre 05, 2021

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Ajuntament d'EivissaEl Tribunal Suprem ha acordat no admetre a tràmit el recurs de reposició contra la resolució de la sentència del Tribunal Superior de les Illes Balears que interposaren un grup de mercantils i particulars contra l’Ajuntament d’Eivissa en relació a l’acord de la modificació puntual del Pla Parcial de Es Gorg.

Aquesta modificació puntual es va aprovar amb els vots de l’equip de govern i els vots en contra del Partit Popular que sempre va argumentar que tècnica i juridicament era incorrecte.

La tinent d'alcalde i regidora d'Urbanisme, Elena López, ha afirmat que 'estam molt satisfets que a la fi la Justícia ens ha donat la raó respecte a modificació puntual urbanística que l'Ajuntament havia tramitat per a poder dotar d'una parcel·la als serveis socials per construir el Centre de Baixa Exigència des Gorg. Amb aquesta sentència es posa fi a tots els dubtes que s'havien posat dalt la taula respecte a aquest document tan tècnic i mostram la nostra satisfacció per poder continuar endavant amb tota claredat i transparència en aquest procediment'.

La resolució del Tribunal Suprem, datada del 25 de març, arriba desprès de la sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que ja va desestimar el recurs contenciós administratiu que els mercantils i particulars varen interposar contra la modificació del Pla Parcial del sector IV del planejament municipal que permet la construcció del centre de baixa exigència des Gorg.
El Tribunal també condemna en costes al pagament de 500 euros als demandants. Aquests ja van ser condemnats al pagament de 2.000 euros per les costes processals pel Tribunal Superior de les Illes Balears el passat 31 de juliol.

El Tribunal Suprem considera que els recurrents fan suposat de la qüestió en considerar que l'acord impugnat implica una reclassificació del sòl, que la pròpia sentència recorreguda expressament rebutja, perquè el mateix suposa simplement el canvi motivat de qualificació d'ús dotacional d'una part d'una parcel·la de titularitat pública, classificada en el PGOU d'Eivissa de 1987 com a sòl urbanitzable programat amb ús industrial sense ordenació detallada, canvi que no afecta la resta del territori.
Amb aquesta no admissió del recurs per part del Tribunal Suprem, conclou el pleit i es dona per vàlid l’acord plenari del 28 de setembre de 2017 pel que s’aprovava definitivament la modificació puntual del Pla Parcial que feia possible la construcció del centre de benestar social. Per fer-ho, es canviava l’ús detallat de 2.059 metres quadrats de la parcel·la, passant d’aparcament a equipament dotacional i que va rebre informe favorable de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme, Patrimoni Històric-Artístic (CIOTHUPA) del Consell en juliol de 2017.

Pel que fa a aquesta futura infraestructura social, l’equip tècnic del departament de Benestar Social de l'Ajuntament d'Eivissa ja compta amb l’esborrany del projecte bàsic, que va presentar a la Mesa d’exclusió social el passat mes de febrer desprès de treballar de forma coordinada amb l'empresa redactora del nou equipament, Mipmari Arquitectura i Disseny. S’espera que durant l’any 2021 es puguin ja licitar les obres d’aquest centre de baixa exigència, que seran finançades íntegrament pel Consell d’Eivissa segons el conveni de col·laboració signat entre les dues administracions a l’any 2019.
Hem de recordar que es tracta d’un centre que tindrà caràcter insular i que, per tant, donarà servei a les persones sense sostre de l’illa. És una infraestructura social que és un recurs fonamental i que donarà suport a totes les entitas que treballen amb la població sense llar i que a mès, permetrà continuar amb la feina d’inclusió social de les persones usuaries completant així la feina d’intervenció social.

Wpp