Juliol 23, 2021

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Ajuntament d'EivissaLa Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Eivissa, òrgan municipal competent per resoldre els procediments sancionadors en matèria de disciplina urbanística, ha aprovat aquest matí la interposició de dues sancions per infraccions urbanístiques al municipi.

La primera resolució és a conseqüència de la realització d'obres de canvi d'ús d'un local comercial a habitatge sense títol habilitant. La sanció obliga a la propietat a la restitució de l'immoble a la situació anterior a la comissió de la infracció així com a cessament de l'ús desenvolupat. La propietat haurà de fer front al pagament d'una sanció de 21.600 euros en dues sancions de 10.800 euros cadascuna.

La segona resolució té a veure amb infraccions urbanístiques consistents en l'ampliació de la façana principal de l'habitatge, construcció del porxo, d’un magatzem, d’una cabanya i obertures de finestres en les façanes, executades totes les obres sense tenir llicència.

En aquest cas la sanció per infracció urbanística greu obliga a la propietat al pagament d'una sanció de 21.675 euros, resultant de l'aplicació del 75% del valor del que s'ha executat il·legalment. A més, es va fer un canvi d'ús de les edificacions que varen passar de ser un magatzem a convertir-se en una casa.

Wpp