Setembre 26, 2021

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Puig des MolinsL’Ajuntament d’Eivissa ha acordat la implantació d’un sistema de control d’accessos al tràfic rodat en el barri de Puig des Molins. L’objectiu d’aquest sistema de restricció d’accés del tràfic rodat al barri de Puig des Molins és facilitar l’estacionament per als residents donada la seva orografia i la falta d'estacionaments en la zona.

Precisament aquesta és una de les peticions del veïnat de la zona que, donat l’especial disseny del barri i la quantitat d’aparcaments, una vegada estan tots ocupats, han de sortir del seu barri per poder aparcar el vehicle.

Altres solucions a problemes que ha traslladat el veïnat és que aportarà reducció del flux de vehicles motoritzats que porta associat per a la zona una reducció de la contaminació ambiental i acústica i contribuirà a pacificar la zona.

El sistema a emprar per al control d'accessos serà un sistema d'autorització de pas de vehicles mitjançant lectura i identificació de matrícula. En aquest sentit, es planteja un sistema automàtic de control sense barrera física que obligui a detenir el vehicle. Es disposarà d’un control d'accés a la zona restringida situat al carrer de l’Arxiduc Lluís Salvador, confluència amb Via Romana. Aquest accés funcionarà com a filtre per als vehicles autoritzats a accedir al barri de Puig des Molins. A més, es disposarà de dos punts de control de sortida de vehicles que es localitzen sobre la base de la configuració viària de l'àmbit ubicats al carrer de Luci Oculaci i carrer de Tagomago.

El pressupost màxim del contracte serà de 393.389,46€ IVA inclòs i tindrà una vigència de 4 anys.

Compensació zona blava

D’altra banda, l’Ajuntament d’Eivissa ha iniciat els tràmits per a la compensació de places d’estacionament regulat en zona blava per tal de mantenir el còmput de places, 3.030, i millorar la possibilitat d’estacionament als carrers on es preveu implementar el servei.

En aquest sentit, la redistribució de zona blava afecta a 144 places d’aparcament que s’han redistribuït per diferents motius: la col·locació de nous contenidors d'escombraries soterrats, pàrquing de motos i mesures relacionades amb la crisi sanitària provocada pel COVID 19 i seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.

Per al tinent d’alcalde i regidor de Mobilitat, Aitor Morrás, ‘aquesta modificació es justifica per raons d’interès públic ja que permetrà compensar les places perdudes i millorar la mobilitat dins de la zona regulada maximitzant la rotació de vehicles i millorar les possibilitats d’estacionament’.

El criteri que es seguirà per determinar les zones a regular on compensar aquestes places serà l’acompliment d’uns requisits com són: zones de marcat caràcter comercial, zona limítrofa a zona ja regulada, i de caràcter residencial on existeix una població permanent tot l'any, que demanda zona blava. Els nous carrers on s’implementarà la regulació com a zona blava són carrer de Vicent Serra i Orvay, carrer del Bisbe González Abarca, carrer del Bisbe Abad i Lasierra i part de carrer d’Extremadura.

L’Ajuntament iniciarà una campanya d’informació al veïnat de la zona per a que puguin gestionar els permisos per obtenir la targeta d’aparcament en zona blava.

Wpp