Setembre 26, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Obres en estiuL'Ajuntament d'Eivissa ha facilitat un acord entre el sector hoteler i el de la construcció que permet reduir les molèsties que poden causar l'execució d'obres a determinades zones del municipi durant la temporada estival i mantenir l'activitat del sector de la construcció durant l'estiu.

L’alcalde d'Eivissa, Rafa Ruiz, i la tinent d’alcalde de Vies i Obres, Elena López, van mantenir una reunió amb els responsables dels dos sectors per tal que aquests arribessin a un acord que oferís garanties a ambdues parts. Fruit d’aquest acord, es modifica un punt del Decret d’obres d’estiu.

L'acord ha quedat aprovat amb la modificació del punt tercer el Decret i preveu diverses mesures, entre les quals està que si l'obra se situa en un radi menor de 300 metres d'un establiment turístic hoteler, durant tot el període i de vigència del decret d'obres, s'haurà de retardar fins a les 10.00 hores (de dilluns a dissabte), l'inici dels treballs i aquests no podran prolongar-se més enllà de les 18.00 hores.

El decret també preveu que abans de les 10.00 hores es podran executar treballs preparatoris, feines d'acopi de material, i en interiors, que no produeixin afectació a l'exterior.

També queden expressament prohibits aquells treballs que, de forma inevitable, duguin aparellats un alt nivell de sonoritat. En concret, les activitats d'excavació i cimentació, així com l'aixecament d'estructures i forjats, l'ús d'aparells d'alta afecció sonora com serres radials, martells neumàtics i d'altres ferramentes similars.

Wpp