Agost 09, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Premis Millors expedientsL’Ajuntament d’Eivissa convoca els premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà del curs 2020/2021.

L'objecte d'aquests premis és regular, en règim de concurrència competitiva, els premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i FP mitjà.

D'una banda, es valora l'esforç, l'excel·lència i el rendiment acadèmic dels joves i es reconeixen els mèrits dels alumnes que demostren una especial preparació en els estudis, per una altra banda, e, pretenen incentivar a l'alumnat per a continuar amb estudis superiors.

Requisits:
- Haver cursat en el curs 2020/21 els estudis de 2n de batxillerat o 2n de cicle formatiu de grau mesurat en qualsevol centre docent públic, privat o concertat.
- Estar empadronat en el municipi d'Eivissa a data 31 de desembre de 2020.
- No haver complert els 31 anys a comptar del dia següent de la publicació de la convocatòria.

Per a poder participar en aquesta convocatòria, és necessari que la nota mitjana de batxillerat o FP sigui igual o superior a 8.

S'atorgaran 20 premis de 500€ (10 per a batxillerat i 10 per a FP).

Aquesta convocatòria augmenta, amb respecte de l’any passat, el pressupost en 2.500€ més (s'ha passat de 7.500€ a 10.000€) i en 5 premis més (de 15 a 20 premis).

Poden presentar-se les sol·licituds des del dia d'avui i la finalització serà el 30 de juliol.Per a més informació, les persones interessades poden trucar al 971 397600 extensió 24150 o a travès del web: www.vilajove.eivissa.es.

Wpp