Juny 16, 2024

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

TaxiL’Ajuntament d’Eivissa ha elaborat les bases per a la convocatòria d’una nova prova d’aptitud per a l’obtenció del permís municipal de conductor d’autotaxi, que tindrà lloc a final del mes de juny. Prèviament, es realitzarà també un curset sobre la formació dels transports públics dels passatgers, impartit per la Policia Local i obert a totes les persones aspirants interessades.

El regidor de Mobilitat, Aitor Morrás, ha explicat que ‘amb aquesta nova convocatòria atenem les necessitats del sector del taxi a Eivissa. Esperam que aquest nou examen, que és el segon que convoquem enguany, suposi la incorporació de nous conductors. Des de l'Ajuntament estam fent un esforç administratiu per tal de facilitar aquests permisos i millorar d'aquesta manera el servei públic del taxi a la nostra ciutat.’

Les persones interessades a realitzar l’examen per obtenir el títol administratiu que habiliti per a l'exercici de l'activitat de conductor d’aquests vehicles podran fer la sol·licitud a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria, la propera setmana i fins al 13 de juny, tant a la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa com al Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa, al carrer de Canàries 35.

El procediment per obtenir aquest permís municipal consistirà en la superació d’una prova d’aptitud que si escau, es complementarà amb altres proves amb l’objecte de justificar el compliment de determinats requisits. La no superació d’aquestes proves determinarà la impossibilitat de continuar el procediment, ja que suposarà l’incompliment dels requisits necessaris per obtenir el permís municipal de conductor.

Entre els requisits per optar al permís de conductor municipal d'aquest municipi està tenir la nacionalitat espanyola, d'un estat membre de la Unió Europea, o d'un altre país estranger; estar en possessió del títol de graduat en ESO, equivalent o titulació superior; estar en possessió del permís de conduir B o superior amb una antiguitat mínima dos anys; no tenir antecedents penals i estar en possessió de certificat, títol o diploma acreditatiu de coneixements bàsics de la llengua catalana i llengua anglesa, entre altres.

Les bases íntegres estan publicades al Bolletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) del 19 de març de 2022, i les resolucions es podran consultar al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Eivissa.

Wpp