Desembre 05, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Ses FeixesL’Ajuntament d’Eivissa ha iniciat les feines de desbrossament i neteja dels canals de ses Feixes des Prat de ses Monges. Les feines quedaran finalitzades abans d’un mes i les executa l’empresa Gatraex S.L. amb un pressupost de 36.500 € més IVA.

Els principals canals de ses Feixes es veuen naturalment afectats pel creixement de vegetació,acumulació de sediments, materials solts i residus. Amb aquesta actuació quedaran preparats i nets més de 2.000 metres de canals.

Els treballs consistiran en:
- El desbrossament perimetral dels canals. Es realitzarà amb màquina mini-excavadora amb braç adaptat amb trituradora.
- El dragat dels canals, la retirada de fangs i restes d’enderrocs amb màquina retropala.

El regidor de Medi Ambient, Jordi Salewski, ha dit que ‘aquestes actuacions estan emmarcades dins del pla de manteniment i millora de l’Ajuntament d’Eivissa d’aquest espai natural de la ciutat’.

Els treballs es realitzaran entre l'agost i el setembre per tal de no interferir en la nidificació d’aus,començant pel desbrossament de les canyes i continuant amb l’extracció dels sediment dels fons del canal.

Wpp