Desembre 01, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

sinimagenEl Consistori incorpora un descompte del 50% per a famílies monoparentals amb alumnes matriculats a les escoletes de Vila i Can Cantó. L’Ajuntament d’Eivissa ha aprovat a la Junta de Govern Local celebrada avui la modificació del preu públic establert per a la prestació de serveis en les escoletes infantils municipals amb l’objectiu d’aplicar la gratuïtat del servei per al període de 2 a 3 anys finançat per el Govern de les Illes Balears mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament.

El Consistori ha incorporat un descompte del 50% del preu per a les famílies monoparentals que disposin de la targeta de família monoparental emesa per als Consells Insulars, amb alumnes matriculats a les escoletes de Vila i Can Cantó.

La regidora d’Educació, Carmen Boned, ha explicat que ‘amb aquesta modificació es veuran beneficiades les famílies de 14 alumnes de la Escoleta de Vila i 34 de Can Cantó amb infants als cursos de 2-3 anys’. Ha afegit que ‘també hem aprovat un descompte del 50% per a l’alumnat matriculat de famílies monoparentals, un compromís adoptat amb l’Associació de Mares Monoparentals per elecció d’Eivissa i Formentera’.

Així, les famílies nombroses de categoria general tindran una reducció del 30% sobre la tarifa i les famílies nombroses de categoria especial, del 50%; per assistència de dos o més alumnes de la mateixa unitat familiar a l’escoleta hi haurà una reducció sobre la tarifa de del 15%. Quan l’alumne/a presenti necessitats educatives especials, degudament justificades mitjançant informe de l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica d’atenció primària, gaudiran d’una reducció del 25 % sobre la quota.

Wpp