Desembre 07, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

cetis

L'alcalde d'Eivissa, Rafa Ruiz, i la presidenta de l’Associació de Veïns d’es Pratet, Carmen Cárcel Bonet, han signat avui un conveni de col·laboració per tal que aquesta disposi d’un local per poder realitzar les seves activitats durant l’any 2022.

Amb aquest conveni, l'Ajuntament d'Eivissa aporta a l’Associació de Veïns d’es Pratet la quantitat de 14.000 euros per a despeses de lloguer i manteniment del local.

A més, l’acord recull altres despeses subvencionables, com material  d’oficina no inventariable, els serveis de comunicacions postals, telefònics i informàtics; despeses de divulgació; rebuts d'imposts i despeses de seguretat i de personal.

Durant la reunió, l’alcalde d'Eivissa també ha informat a la presidenta de l’associació de veïns l'estat del projecte de remodelació del carrer de Pere Francès que executarà l'Ajuntament d'Eivissa amb pressupost propi. En aquests moments, el projecte està en fase administrativa per a treure-ho a licitació durant el pròxim any. El projecte preveu la retirada dels trams de adoquins, la millora de l'enllumenat públic, millora de la mobilitat a tot el carrer, la substitució de les canalitzacions de sanejament i pluvials i la reforma de la plaça i del parc infantil.

Wpp