Juny 01, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

policialocal3

L’Ajuntament d'Eivissa ha iniciat les obres de remodelació del carrer des Fornàs al barri de ca n’Escandell amb un pressupost de 677.213,39 € IVA inclòs i cofinançat per la Unió Europea amb Fons FEDER.

Els objectius del projecte són fomentar la mobilitat a peu, augmentant la seguretat de les persones, pacificant el trànsit, reduint velocitats del vehicles i fent les cruïlles més segures. També es millora l'accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda i, al soterrar tots els serveis, fer d’aquest carrer un lloc amable i modernitzat.

Les obres de remodelació contemplen també l’ampliació de les voreres i fent, en alguns punts, plataformes úniques a les cruïlles.
Les obres tindran una durada de 8 mesos.

Aquest projecte ja ha estat presentat a les associacions de veïns i comerciants de la zona i inclou les peticions que van fer, especialment les relatives a la reducció del transit i la seva velocitat i la modernització de la via pública al barri.

Les obres previstes al projecte són d'urbanització de carrer i voreres i les seves infraestructures de serveis bàsics; la incorporació de tot el mobiliari urbà amb nous bans i nou enllumenat.

Amb aquest projecte es millora la conversió en zona de vianants de l'entorn, afavorint els desplaçaments a peu de la ciutadania i disminuint l'ús del vehicle privat. D’aquesta manera s’enforteix i promociona la mobilitat quotidiana sostenible i segura, i proporciona als vianants un espai segur i còmode per on poder
transitar i moure's caminant per tota la ciutat, fent l'accés al centre urbà d'Eivissa més accessible i segur.

A més, mitjançant l’amplitud de les voreres, la ciutadania pot optar preferentment pels desplaçaments a peu, reduint-se es el trànsit rodat de vehicles particulars, contribuint així a la reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle(GEI) a l'atmosfera

Wpp