Gener 28, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

netejafeixesL’Ajuntament d’Eivissa ha finalitzat les feines de desbrossament i neteja dels canals de ses Feixes des Prat de ses Monges. Els treballs els ha dut a terme l’empresa Gatraex S.L. amb un pressupost de 36.500 € més IVA. Les feines que es van iniciar a finals del mes d’agost han consistit en el desbrossament perimetral dels canals, que s’ha realitzat amb màquina mini-excavadora amb braç adaptat amb trituradora; i el dragat dels canals, la retirada de fangs i restes d’enderrocs amb màquina retropala.

El regidor de Medi Ambient, Jordi Salewski, ha explicat que ‘amb aquestes feines s’ha dragat i s’ha tret material perquè així el aigua pugui circular de forma més natural i evitar les acumulacions. Així ajudem a la millora de la biodiversitat i milloram l’entorn de ses Feixes’.

Els principals canals de ses Feixes es veuen naturalment afectats pel creixement de vegetació,acumulació de sediments, materials solts i residus. Amb aquesta actuació, emmarcada dins del pla de manteniment i millora de l’Ajuntament d’Eivissa d’aquest espai natural de la ciutat, han quedat nets més de 2.000 metres de canals.

Wpp