Juny 05, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

cetis

Per tal d’anar revertint alguns dels indicadors, la regidoria d’Educació implanta nous programes preventius d’educació emocional per donar suport als centres escolars.

 La regidoria d’Educació de l’Ajuntament d'Eivissa ha elaborat un diagnòstic de la infància i l’adolescència al municipi d’Eivissa, a partir d’un qüestionari ISC web del projecte internacional Childrens World, emmarcat dins l’elaboració del segon Pla de la Infància i l’adolescència 2022-23 amb motiu de la renovació del Programa Ciutats Amigues de la Infància del Comitè Espanyol, segell que va ser concedit a l’any 2013 i renovat al 2017.

L’elaboració d’aquest estudi, realitzat durant el segon i tercer trimestre escolar de 2022, ha estat gràcies al treball multidisciplinari i la col·laboració de diferents àrees municipals, entitats públiques i privades i associacions d’atenció a la diversitat funcional aportant dades d’interès sobre la situació de la infància i adolescència al municipi.

L’objectiu d’aquest diagnòstic és tenir un instrument sobre la situació dels infants i adolescents i els coneixements que permetin la planificació d’accions orientades al compliment dels drets dels infants i joves del municipi partint de les seues necessitats reals.
De fet, els resultats dels indicadors han estat la base per a l’elaboració dels objectius del segon Pla de la Infància i Adolescència del municipi d’Eivissa.

Per a la regidora d’Educació, Carmen Boned, ‘l’elaboració de l’enquesta, amb una mostra tan amplia, ens dona una radiografia de l’estat dels nostres escolars. És molt important en primer lloc, perquè no hi ha cap altre institució insular que disposi d’una enquesta similar per tal de poder detectar els problemes especialment els centrats en la salut mental desprès de la pandèmia dels nostres infants i adolescents i poder iniciar programes dirigits a ajudar a la població infantil i juvenil i les seves famílies’.

Els aspectes que es van tenir en compte a l’enquesta van ser la percepció de l’entorn personal, la del entorn familiar i residencial, la percepció de l’entorn educatiu i de l’amistat i la de l'oci i el temps lliure.

Segons l’anàlisi i els resultats de les enquestes passades als infants i adolescents, el 86% dels infants i el 73% dels adolescents enquestats de la ciutat d'Eivissa manifesta ser feliç amb la seva vida.

Pel que fa a la percepció de l’entorn personal, pel que fa a sentir-se escoltat i escoltada, els infants manifesten que el 35% no està a prou o mica satisfet o satisfeta amb l’escolta adulta; el 23% manifesta no sentir-se sempre escoltat o escoltada per les persones que el o la cuiden i el 16’5 % pensa que les persones que el o la cuiden no tenen en compte el que diuen.

Respecte als adolescents, el 16’7% manifesta no sentir-se normalment o mai escoltat; el 49’5% diu que els escolten de vegades i el 22’9% diuen que els adults no tenen en compte el que diuen.

Pel que fa a la salut, el 37’6% dels infants i el 39% dels adolescents manifesten tenir normalment dificultats per dormir. Les principals causes en els infants són tenir mal de cap, tenir mal d'estómac, sentir-se nerviós i entre els adolescents, similars causes.

Pel que fa a la seguretat, el 91% els infants i el 81’9% dels adolescents se senten quasi sempre segurs a l’escola i amb la seva família.

Pel que fa a la percepció de l’entorn familiar i residencial, no hi ha cap infant que manifesti viure amb inseguretat quan està amb la família, solen fer activitats tots plegats i es senten preocupats per la situació econòmica de la seua família.
Pel que fa als seus barris, es pot afirmar que els infants i adolescents enquestats manifestes viure en barris segurs i amables amb els infants i els joves tot i que no participen en les activitats que organitzen els les associacions del barri on viuen.
A casa, el 10% dels infants no disposen d’un espai per jugar a casa, dorm a una habitació compartida amb altres persones, no disposa d’internet ni ordinador per fer els seus deures i no tenen lloc on estudiar amb tranquil·litat.

Quant a la percepció de l’entorn educatiu i de l’amistat, el 78’6% dels infants i el 38% dels adolescents manifesta que normalment hi ha conflictes a l’escola o a l’institut. Entre els infants destaca que el 49% l’insulten, el 7’6% es riuen d’ell o d’ella i el 5’7% li fan mal a propòsit; pel que fa als adolescents, els percentatges es redueixen.
Pel que fa a la vida d’estudiants, el 19’1% de l’alumnat de primària i el 42% de l’alumnat de secundària no està satisfet en anar a l’escola i a l’institut, per diferents causes. I pel que fa als amics i amigues, el 88’6% dels infants i el 75’7 % dels adolescents estan satisfets i satisfetes amb els seus amics i amigues.

En la percepció d’oci i del temps lliure, el 88,4% dels infants i els 62% dels adolescents miren la televisió, ordinador o tauleta tàctil; el 56’3 dels infants i el 93,2% dels adolescents fan servir cada dia les xarxes socials. La majoria dels adolescents manifestes practicar exercici cada setmana i fer els deures a casa.

Dades de la mostra

Alumnat enquestat 3.016, el que suposa un 51% de l’alumnat matriculat al municipi d'Eivissa i una mostra significativa atès que hi han participat 11 centres d’educació infantil i primària i 4 Instituts d’Educació Secundària del municipi.

Dels 3.016 alumnes enquestats, 1221 alumnes cursa quart, cinquè i sisè de primària, el que suposa un 46’19% del total; 1160 alumnes de segon i tercer de secundària, el que suposa un total de 44’80% del total i 695 alumnes de primer i segon de batxillerat el que suposa un 89’44% de del total.

L’Ajuntament d’Eivissa ha presentat el resultat de l’enquesta a la Comissió de salut mental del Consell Escolar Municipal de la qual van sortir diferents propostes, entre elles, informar a l’IB Salut dels resultats per l’enquesta per tal que puguin posar en marxa altres projectes i la possibilitat d’establir un conveni amb Col·legi Oficial de Psicòlegs i així poder oferir un servei als escolars i les seves famílies.

Per part de l’Ajuntament d’Eivissa i ja en l'àmbit educatiu, s’han posat implementat dos programes preventius d’educació emocional per a l’alumnat d’infantil i primària amb l’objectiu de treballar ja des de la infància de forma dinàmica i participativa aspectes que ajudaran als nens i nenes al llarg de la seua vida. Els programes, que ja estan en marxa, són ‘Be happy’, en el que disposen activitats per treballar la consciència emocional, estratègies d’autoregulació emocional, autoestima, relacions positives entre iguals o resolució de conflictes. Tot sempre adaptat a les diferents etapes evolutives en la que es troben els infants.

D’altra banda, el programa ‘1,2,3, Emoció!’ està dirigit als escolars d’educació infantil i està estructurat en sis unitats en les que se treballa la pertinença, l’autoestima, l’amistat, els reptes, la justícia i els canvis, la pèrdua i la mort.

Consulta els resultats

Wpp