Octubre 02, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

orquestrasimfonicafaristolL'Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa ha convocat proves de faristol de violoncel per col·laborar durant les properes temporades.  La prova tindrà lloc el dia 21 d’abril a les 11:00 hores a l'aula 1 del Patronat de Música, a l’edifici de Can Ventosa i consistirà en la interpretació de la Obertura de Fígaro (Mozart); el 2n moviment de la 5ª Simfonia de Beethoven; i l’Offertorium del Réquiem. A més, es requerirà també la interpretació d’una obra lliure.

El requisit que es demana és estar en possessió del títol professional de l'instrument. També es valorarà la residència a les Illes Pitiüses durant l'any. 

La presentació de sol·licituds, junt amb la documentació requerida, DNI i titulació superior, es podrà fer del 20 al 31 de marça la seu electrònica del Patronat de Música mitjançant el tràmit d'instància general, o bé presencialment al registre d'entrada del Patronat de Música de 9:00 a 14:00 hores.

El tribunal estarà format pel director del Patronat de Música, el director de l’Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa i pel violoncel solista de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears. 

Les valoracions es publicaran al tauler d’anuncis de la seu electrònica del Patronat de Música el dia 27 d’abril.

Wpp