Mai 28, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

sinimagenLes obres de la nova avinguda d’Isidor Macabich estan finalitzades en la majoria d’aspectes. En aquests moments està finalitzada l’obra de separativa de pluvials i sanejament en un 95%, pel que fa a la feina d’instal·lació de les noves voreres s’ha finalitzat a falta de diferents repassos i ja estan instal·lats tots els nous fanals i en funcionament. De la mateixa manera ja s’ha instal·lat tot l’arbrat de la nova avinguda i pel que fa al mobiliari urbà, s’han instal·lat tots els bancs, les papereres, les parades de bus i la pèrgola de la zona de descans de davant dels jutjats nous.

En aquests moments s’està treballant amb la peatonalització del carrer d’Arquebisbe Cardona, una millora que va presentar l’empresa adjudicatària durant la licitació, on els pròxims dies s’instal·larà el nou paviment i una vegada instal·lat es continuarà amb la resta d’elements del carrer peatonal com són la vegetació, fanals i bancs.

Cal recordar que durant les obres de la nova avinguda d’Isidor Macabich s’han hagut de realitzar importants intervencions sobrevingudes com ha estat la demolició de la canonada central que es trobava a molt poca distància de la superfície així com la realització de tasques d’obra vinculades a les connexions de diferents edificis a la xarxa de clavegueram i eliminació de les foses sèptiques on vessaven. També s’ha realitzat obres vinculades a les connexions elèctriques com la que es troba a l’inici de l’avinguda.   

Finalment, aquesta setmana i una vegada obtinguts tots els permisos corresponents, es realitzaran les connexions de les dues línies de mitja tensió que hi ha al l’encreuament entre les avingudes d’Ignasi Wallis i d’Isidor Macabich per tal de finalitzar la instal·lació i connexió del col·lector de pluvials.

En quant a l’asfaltatge definitiu, al requerir aquest del tancament a la circulació de l’avinguda d’Isidor Macabich per complet, s’ha decidit que comenci la setmana del 10 d’abril coincidint amb les vacances escolars per no afectar als desplaçaments als centres educatius i a més havent permès la circulació durant la Setmana Santa on previsiblement sigui l’inici de la temporada turística i així no afectar al teixit comercial.

Wpp