Novembre 28, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

pledarrermarçEl Ple de l’Ajuntament d’Eivissa ha aprovat, amb els vots a favor del Grup Municipal Socialista i del Grup Municipal deUnidas Podemos i l’abstenció del Grup Municipal Popular i del Grup Municipal Ciutadanos, laprovació inicial de la modalitat de gestió del servei públic de proveïment d'aigua potable i clavegueram, l’estudi de viabilitat econòmica financera, l’estructura de costos municipals i la proposta de fórmula de revisió de preus, i avantprojecte d'obres i explotació municipal de la concessió.

El nou contracte de proveïment d'aigua i clavegueram, valorat en 185 milions d’euros, preveu un total de 49 intervencions de millora de la xarxa que són obligatòries i que es realitzaran dins dels primers 8 anys de la concessió per un valor de 17 milions d'euros.

A més d'aquestes inversions, hi haurà un fons variable de millora de les infraestructures hidràuliques que suposarà aproximadament una inversió afegida d'entre uns 8 i 10 milions d'euros al llarg de la concessió. És a dir, més de 25 milions d'euros en inversió en la xarxa d'aigües i separatives als pròxims vint anys a la ciutat d'Eivissa.

Pel que fa a les 49 intervencions previstes de millora de la xarxa, 14 són de renovació de xarxa d'aigua potable a diferents carrers amb una inversió d'1,7 milions d'euros i 4 són obres de millora en la innovació tecnològica de la xarxa amb la renovació de comptadors i digitalització d'aquests amb una inversió de 

3,5 milions d’euros. També es preveuen 28 intervencions a la xarxa de sanejament amb el desdoblament de pluvials i fecals per un import 9,5 milions d'euros i 7 intervencions conjuntes de sanejament i d'abastiment per un valor de 2,5 milions d'euros.

El nou contracte també preveu la posada en marxa i constitució d'un Fons Social com a ajuda per a aquelles persones que es trobin en situació de precarietat econòmica i, de manera puntual, no puguin fer front al pagament dels rebuts emesos pel seu ús del Servei. També s'atendrà amb aquest fons social les ajudes de suport a les famílies en situacions de protecció, a famílies monoparentals i famílies en risc social. L'aplicació d'aquest fons social es realitzarà segons les indicacions i el criteri de la regidoria de Serveis Socials. Aquest fons tindrà un pressupost estimat de 23 mil euros aproximadament cada any.

D’altra banda, avui s'ha donat compte de la liquidació del pressupost del 2022. En quant a la inversió, l'Ajuntament d'Eivissa ha executat, està executant o té en fase de licitació el 78’1% de la inversió, és a dir 32 milions d’euros dels 41’7 milions del pressupost de les inversions incloses al pressupost del 2022.

Wpp