Desembre 09, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

policiaresidusLa Policia Local d'Eivissa ha dut a terme un dispositiu especial destinat a garantir el compliment de l'ordenança de residus. Des de l'inicid'aquestacampanya, que va començar el 25 de juliol,s'hanimposat un total de 35 denúncies per diversesinfraccions en relacióamb la gestió de residus i el respecte per l'entorn.

La regidoria de MediAmbient i Neteja, a càrrec del tinent de batle i regidor, Jordi Grivé, ha assenyalat que encara hi ha moltafeina per fer per aconseguiruna Eivissa més neta i per aixòs’ha de denunciar a les persones incíviques. “Necessitem la implicació i col·laboració de tota la ciutadania per assolir el repte de millorar la neteja del municipid’Eivissa i per això la Policia Local d’Eivissa ha activat un dispositiu policial per denunciar a les persones que imcompleixen la normativa de residus”, ha explicatGrivé.

En concret, les infraccions registrades s'han desglossat de la següent manera:

- Incompliment d'horaris (17 denúncies): S'han interposat denúncies a aquells ciutadans que van treure els seus residus fora dels horaris establerts per a la recollida.
- Dipositar les escombraries fora del contenidor (8 denúncies): S'han sancionat persones que van llançar les seues deixalles fora dels contenidors designats.
- Ús incorrecte de contenidors (5 denúncies): La incorrecta classificació dels residus, dipositant-los en contenidors inadequats.

A més, les denúncies relacionades amb la negligència en la gestió de residus d'animals han totalitzat 14 casos:

- No recollir excrements (12 denúncies): La falta de recol·lecció de les deixalles de les mascotes en llocs públics ha estat sancionada per a fomentar una convivència més saludable i respectuosa amb el nostre entorn.
- Animals amollats (2 denúncies): La presència d'animals sense corretja o control en àrees on està prohibit ha portat a denúncies amb la finalitat de mantenir la seguretat dels ciutadans i el benestar dels animals.

La campanya de conscienciació "Feim neta la nostra ciutat, és patrimoni de la humanitat” continua activa i l'objectiu és comptar amb la col·laboració de tots els residents a Eivissa per a preservar la nostra ciutat.

Recordem que llençar, manipular o dipositar residus, deixalles, escombraries a les vies publiques o privades, tancades o sense tancar i/o als seus accessos o realitzar qualsevol operació que pugui embrutar les vies públiques comporta sancions de fins a 750€. L'abandonament de residus sense dipositar-los de conformitat amb els horaris, llocs i formes assenyalades comporta sancions de fins als 600€. D'altra banda, no recollir els excrements o netejar el pipi d' animals, comporta sancions de fins als 1500€.

La Policia Local d'Eivissa, a més, reitera el seu compromís amb la seguretat i higiene dels nostres espais públics, i continuarà aplicant mesures contra els qui no respectin les normatives de neteja i gestió de residus.

Wpp