Juny 16, 2024

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Cens persones sense sostreLa regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament d'Eivissa ha presentat avui el primer cens de persones sense sostre i persones que viuen a infrahabitatges al municipi d'Eivissa. Segons les dades recollides al municipi resideixen 17 persones al carrer i 59 es troben a diferents assentaments.

L'objectiu es poder saber, de manera acurada i amb criteris tècnics i professionals, la situació i ubicació d'aquestes persones  per poder elaborar i crear un ventall de recursos d'assistència adequats al municipi i integrats a la xarxa d'inclusió social, un espai de coordinació entre les diferents entitats que treballen amb les persones en risc o situació d'exclusió social.

Aquestes dades s'han presentat avui per la Mesa d'Inclusió Social a la que hi han assitit el tinent d'alcalde de Benestar Social de l'Ajuntament d'Eivissa, Joan Ribas, Gustavo Gómez, coordinador de Caritas Eivissa, Flora Aznar, treballadora social de la Unitat d’Emergència Social de Creu Roja, Veronica Gutierrez , treballadora social del Centre de Salut d’Es Viver, Alfredo Molina, treballador Social del Centre d’Acollida Municipal i Xavier Vilamanyà, Director de benestar Social de l'Ajuntament d'Eivissa

El tinent d'alcalde de Benestar Social Joan Ribas, ha assegurat que “la feina que es porta a terme és la d’establir línies de treball conjuntes i coordinades per tal de ser més eficients amb els recursos amb els que compta cada entitat”.
Així mateix, amb aquesta informació es pot valorar la necessitat de redefinir recursos i prestacions, establir planificació d’actuacions i traslladar propostes de planificació futures en recursos i equipaments cap al grup de població que s’atén.

El cens de persones sense sostre es va dur a terme el passats dia 23 de febrer i els resultats responen exclusivament a les persones que es varen trobar al carrer en aquella data. En concret son 17 persones les que viuen a diferents zones del municipi. La metodologia empleada va consistir en establir tres zones d'actuació prioritari pel perfil urbà del municipi: la zona perifèrica, zona cinturara  i la zona urbana. L'actuació es va dur a terme amb 47 voluntaris i voluntàries a més del personal propi de la regidoria de Benestar Social que elaboraren fins a 10 expedients realitzats pel mètode de l'observació amb l'anàlisi de multitud d'ítems i 7 entrevistes directes amb diferents persones.

El perfil de les persones sense sostre que viuen al carrer es molt variat i respon majoritàriament a homes entre 40 i 50 anys d'edat, sense feina, de nacionalitat espanyola i que fa anys que resideixen al carrer.
Totes aquestes persones estan ateses per diferents serveis amb els que compta el municipi, com la Unitat d'Emergències Social de Creu Roja, el Centre d'Acollida Municipal  i el centre de dia de Caritas.

Per altra banda, també s'ha donat compta de que s'ha activat en cinc ocasions  durant aquest hivern el protocol de climatologia adversa, moments en els que s'han ofert un total de 75 places d'allotjament al CAM durant el mesos d'hivern, de les que finalment només se'n varen ocupar 27. Durant els dies assenyalats, tant Creu Roja com Cáritas han incrementat l'horari de feina i s'han repartit mes mantes i roba d'abric i menjar calent a les persones que decidiren mantenir-se al carrer.

Per altra banda, des de la Mesa d'Inclusió Social, també s'ha elaborat un document en el que es recullen els principals llocs on s'ubiquen les persones sense llar que viuen en infrahabitatges. El nombre de persones varia molt segons quan es facin. Segons les dades recollides el mes de març d'aquest any, al municipi d'Eivissa hi ha 59 persones visquen en infrahabitatges a diferents assentaments. Des dels serveis socials de l'Ajuntament d'Eivissa es manté un contacte continuat amb aquestes persones, entre les que no s'hi ha detectat cap nucli familiar amb infants, i se'ls informa de la xarxa de recursos existent. Molts d'ells utilitzen ja  recursos puntuals com el servei de dutxes, bugaderia o consigna del Centre d'Acollida o el recurs de treball individualitzat que s'ofereix des de les unitats de treball social.

Enllaç a:
· Resultats del cens
· Perfil del voluntariat
· Mapa del cens