Desembre 07, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

El departament de Cultura de l'Ajuntament ofereix pràctiques i beques de formació a un estudiant de tercer del grau d'Història a l'Arxiu d'Eivissa i a dos estudiants d'arqueologia que executaran les feines al departament d'Arqueologia

L'Ajuntament d'Eivissa ha aprovat aquest matí la posada en marxa de les dues beques d'arqueologia dotades amb 1500 euros cadascuna.

El treball consistirà en la realització de pràctiques de reconeixement, neteja, inventari i classificació del material arqueològic així com treball amb la documentació generada en excavacions municipals supervisades pel departament de patrimoni de l'Ajuntament d'Eivissa.

L'objectiu del treball dels becaris serà centrar-se en les dades de les excavacions realitzades al municipi d'Eivissa. L'alumnat manejarà planimetries, fotografies, relacions de unitats estratigràfiques i altres recursos documentals obtinguts durant les intervencions arqueològiques durant els darrers 30 anys per tal de començar la feina preparatòria i documental per a la futura redacció de la Carta Arqueològica del municipi d'Eivissa, un document on s'unifiqui la documentació del patrimoni arqueològic de la ciutat.

Les pràctiques i activitats es realitzaran al taller i laboratori d'Arqueologia i Patrimoni de l'Ajuntament d'Eivissa, en un total de 300 hores pràctiques durant els mesos de setembre i octubre. Es tracta de dos estudiants d'Arqueologia de Madrid i Barcelona.

Pel que fa a les pràctiques a l'Arxiu Històric d'Eivissa, l'estudiant d'Història, ha estat treballant en gairebé totes les seccions de l'Arxiu Històric. Les darrers feines en les que ha estat treballant son la transcripció d'una carta reial, tractament d'informació de el llibre del Clavari, del Llibre de la Sal, transcrivint llibres d'actes i el registre de fotografies de la col·lecció de Xicu Prats.

Es tracta d'un conveni signat amb la Universitat de Barcelona per tal que aquest alumne, estudiant de tercer curs, pugui conèixer i treballar la seua formació a través de l'estudi i transcripció de documentació d'època medieval i moderna, sota la supervisió tècnica de la directora de l'Arxiu d'Eivissa, Fanny Tur. L'estudiant acabarà les seves pràctiques a finals d'aquest mes.

Eivissa, 16 d'agost de 2016