Setembre 24, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Els tinents d'alcalde de l'Ajuntament d'Eivissa, Alfonso Molina, Joan Ribas i Elena López han realitzat una valoració de la feina feta al darrer mes a les distintes àrees municipals.

Roda premsa valoració feina feta darrer mes

El Tinent d'alcalde i Hisenda, Alfonso Molina ha destacat la proposta d'inversió  de 3'7 milions d'euros en tot un seguit de projectes de millora per a la ciutat i que estan inclosos en el pressupost presentat al Fons d'Impuls Econòmic per a 2016.

També ha afirmat que en relació amb  la Policia Local, s'esta duent a terme una campanya en quan a ocupació de via pública relacionada fonamentalment amb les empreses de lloguer de vehicles i d'hoteleria. Aquesta mateixa setmana hi ha hagut actuacions a locals de l'avinguda Pere Matutes Noguera i prèviament a l'avinguda de Santa Eulària així com  al carrer Ramon Muntaner. Des de l'Ajuntament se es conscient de que es tracta d'un problema que afecta a molts carrers de la ciutat, per aquest motiu estem duent a terme una campanya especial informàtica als propietaris d'aquestos establiments i es continuarà amb la campanya de sancions per tal d'intentar reconduir aquesta situació que estava totalment desbordada.

Amés, el departament de Modernització finalment ha descartat la utilització del Portal de Transparència que ofereix la FEMP ja que es una estructura massa simple i donat que l'objectiu de l'ajuntament es construït un portal propi que es presentarà les properes setmanes i que contindrà un mínim de 50 indicadors dels que recama la Llei de Transparència.

Pel que fa a la regidoria de Benestar Social, el Tinent d'Alcalde Joan Ribas ha destacat l'aprovació i publicació de les bases de la convocatòria de subvencions de Benestar Social que es trobaven  totalment aturades i que, ja de cara a 2016 s'intentaran publicar durant el primer quadrimestre de l’any per tal que les associacions puguin treballar i planificar correctament l’any.

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins el proper 3 de setembre i tota la informació està penjada al web municipal.

Un dels temes importants ha estat la resposta que s’ha donat als escrits enviats tant per part d’aquest ajuntament com del Consell de la Justícia a la demanda de cobrir la plaça del Jutge de Violència de Gènere. Esperam que ens concreti aviat perquè, realment, és una mancança que no ens podem permetre.

Pel que fa a Habitatge, s'ha cobert la plaça d’auxiliar administratiu d’Imvisa, que portava vacant mesos, el que ha generat moltes molèsties i confusió entre els adjudicataris dels pisos de Can Cantó, ja que molts d’ells tenen encara tràmits pendents. pogués atendre correctament.

En aquest mateix sentit, el proper dia 3 de setembre estam convocant a totes les entitats bancàries amb presència en l’illa d’Eivissa per informar-lis de primera mà dels acords que es varen prendre per unanimitat al darrer ple ordinari de l’Ajuntament i explorar possibles línies de col·laboració.

En matèria de Turisme i Comerç l'Ajuntament d'Eivissa s'ha marcat com a prioritat per a la propera tardor la prioritat de revisar  l'ordenança que regula l'ocupació de la via pública ja que, en aquestos moments que continua la campanya de control i s'han trobat establiments que que o bé s’excedeixen en l’ocupació o bé la fan sense llicència. Pel que fa a la regulació dels agents de pulicitat dinámica, la regidora de Comerç i Turisme Gloria Corral va fer una reunió amb tots els propietaris d’establiments que tenen autoritzats agents de publicitat, el que popularment es coneixen com a tiqueters. Va ser una reunió molt profitosa, amb uns 30 assistents.

Per part de l’Ajuntament es va posar de manifest que es teníen queixes i problemes també d’excés en les seves actuacions i es va demanar que informessin correctament als seus treballadors del que poden fer i el que no. Després de la reunió es va apreciar una voluntat de fer millor les coses i sembla que s’ha reconduït una mica la situació.

Per altra banda, s’ha començat a col·laborar amb la Policia Nacional amb un sistema de traductors que fan feina de 17 a 23 hores i ajuden als ciutadans estrangers a posar denúncies quan s’han vist afectats per algun tipus de delicte.

Pel que fa a la celebració del Dia del Turista, al que volem donar un nou impuls i que enguany es celebrarà entre els dies 17 i 20 de setembre, s’està preparant un programa amb activitats als museus, gastronòmiques i de divulgació dels béns naturals i culturals de la declaració d’Eivissa com a Patrimoni Mundial.

A l'àrea d'Igualtat s'ha començat la feina conjunta amb el Consell, per tal de coordinar actuacions i no duplicar feines i s'està treballant en una proposta d'oferta educativa que proposarem a tots els centres educatius de secundària del municipi per tal de treballar amb joves de 4t d'ESO.

A més, la primera setmana de setembre comença una campanya publicitària impulsada des del Govern Central a la que ens hem afegit i que té com a objectiu impulsar la igualtat a les feines domèstiques i trencar estereotips en aquest àmbit.

Pel que fa a la Regidoria d'Esports i Joventut, s'està treballant específicament en els horaris i programacions de tardor ja que les instal·lacions d'ambdós departaments es reactiven molt amb l'inici del curs escolar. Una novetat que afecta als clubs de natació es que enguany no hauran d'aturar la seva activitat durant el mes de setembre com havia passat altres anys ja que, enguany, Es Viver tancarà la primera quinzena de setembre per fer neteja i reparacions però Can Misses romandrà oberta per als clubs i així podran seguir amb normalitat amb la preparació dels seus esportistes. S'estan ultimant els horaris de natació lliure i, a partir de l'1 d'octubre, Can Misses també acollirà, en determinades franges horàries, natació lliure.

A la regidoria d'Urbanisme, la tinent d'alcalde Elena López, ha confirmat que s'ha ultimat el procediment per poder fer la contractació externa de l'informe ambiental, l'estudi econòmic i l'estudi urbanístic del Pla General. L'anunci sortirà al BOIB el proper dissabte i les empreses interessades tenen 15 dies per presentar les seves ofertes. Un dels temes importants és la Inspecció Tècnica d'Edificis, no tan sols perquè és un assumpte que s'està obligat a fer per llei sinó perquè s'havia insistit molt des de l'oposició i s'ha  trobat aturat. Aquestos dies s'ha finalitzat la memòria per poder posar en marxa el servei d'inspeccions als edificis de més de 50 anys. És un tema que ha d'anar a aprovació a Junta de Govern Local i que una vegada superat aquest tràmit permetrà a l'ajuntament iniciar la redacció de l'ordenança i una vegada aprovada aquesta començar les inspeccions, segurament no abans de 2016 ja que les ordenances tenen un període d'exposició pública.

En matèria de manteniment urbà, aquestes darreres setmanes s'han fet nombroses actuacions de reparació a avinguda Santa Eulària, avinguda Espanya, Bartomeu de Roselló, Isidor Macabich o el passeig marítim, així com una actuació especial al passeig marítim de ses Figueretes on s'han canviat rajoles, s'han pintat passos de vianants, s'han pintat bancs i jardineres i s'ha fet l'actuació a la platja que ja coneixeu de posar dutxes i una barana per facilitar el bany a la gent gran o amb algun problema de mobilitat.

S'ha pintat el carrer de ses Feixes, a la seva sortida cap a l'avinguda Vuit d'Agost

En matèria de neteja, a més de continuar amb el pla de neteja especial d'embornals dos dies per setmana, es va fer una actuació urgent a Pere Francès per tornar el barri a la normalitat després de les pluges i això també ha coincidit amb el pla especial de neteja, que just estava programat aquestos dies per al barri des Pratet una vegada es va acabar el de s'Alamera. Estan ara mateix treballant a es Pratet i ja el dia 9 es comencen noves actuacions al barri de sa Capelleta. En tot cas, i com deim sempre, des de l'equip de govern se és plenament conscient que es tracta de mesures molt concretes a zones concretes i que no solucionen el problema general de la neteja que només canviarà de forma substancial quan s'adjudiqui la nova contracta.

També dins de l'àmbit de la neteja, dir que durant 20 dies s'ha fet una campanya informativa amb dos educadors ambientals per tal de millorar la recollida comercial de residus i cartró. S'han solventat dubtes que teníen alguns botiguers, s'han recordat conceptes bàsics de com s'ha de fer la separació i la recollida d'aquestos residus i bé, ha set una actuació a l'àmbit de la pedagogia i l'educació amb l'objectiu de no treballar només amb sancions.

Medi Ambient també ha realitzat durant aquest mes d'agost un inventari dels arbres que falten a la ciutat, és a dir, d'espais on no s'havien reposat i l'objectiu és començar a plantar de nous per acabar amb aquestos forats tan antiestètics i a més generar poc a poc més zones d'ombra.

Pel que fa a Mobilitat, s’ha començat a treballar en la revisió del Pla de Mobilitat que es va aprovar en la legislatura 2007-2011 i que s’actualitzarà per reprendre moltes de les actuacions que contempla, incorporant també la reforma de Vara de Rey perquè és evident que suposarà canvis molt importants per al trànsit del centre de la ciutat.

D'altra banda, ha quedat ja solucionat el problema de les targetes d’aparcament per als vesins del port amb més dificultats de mobilitat. Finalment, s’han habilitat places d’aparcament per a vehicles de discapacitats dins del port i s’ha arribat a un acord per donar 6 autoritzacions a l’aparcament limitat de l’Autoritat Portuària i altres 6 a la zona restringida del barri de la Marina. Han set els propis vesins els que han decidit, d’acord amb les necessitats o les prioritats de cada un, a qui se li atorgava cada una d’aquestes targetes.

Quan a la Regidoria de Patrimoni, al marge d'algunes actuacions com la posada en servei dels banys des Soto Fosc, que era una demanda important dels touroperadors i agències de viatges, i del baluard de Santa Tecla, dir que juntament amb Medi Ambient i Aqualia s'ha fet un reforç de les boques d'aigua del barri de sa Penya posant claus antifrau.

També s'ha realitzat una actuació per evitar la contaminació lumínica al nucli històric i s'ha finalitzat el procés de selecció de dos persones becades al departament de Patrimoni, que començaran la seva feina el proper 7 de setembre. Conjuntament amb la regidoria de Medi Ambient i Aqualia s'ha reforçat el tancament de les boques d'aigua de sa Penya amb claus antifrau.

Senyalar també que ha hagut una primera reunió de feina amb els arquitectes guanyadors del concurs d'idees de Vara de Rey i que ja s'està treballant en la revisió i actualització d'aquest projecte amb l'objectiu clar de començar les obres després de l'estiu de 2016.

Sobre les modificacions pressupostàries aprovades en ple, a continuació us passam el detall de la destinació de tots els sous que s'han canviat de partida:

- Estudis i treballs tècnics urbanisme (imprescindibles per a l'aprovació del PGOU en el termini establert): 70.000 euros

- Reparació i manteniment vies públiques (donat que la partida de tot l'any estava esgotada en juny quan va arribar el nou equip de govern) : 185.000 euros

- Gestió de residus sòlids (sobrecost de l'ús de l'abocador de Ca na Putxa, mal pressupostat pel govern anterior): 121.662 euros

- Despeses diverses medi ambient: 10.000 euros

- Manteniment edificis escoles: 41.410 euros

- Actuacions diverses cultura: 10.350 euros

- Manteniment edificis acció social: 10.000 euros

- Treballs altres empreses Pla de Prestació Bàsica (ajudes benestar social): 20.000 euros

- 0,7% Cooperació amb el Sud (pendent de pagament perquè no havia set abonat pel Partit Popular en anys anteriors): 20.000 euros

- Treballs altres empreses patrimoni: 20.000 euros

- Festes Populars (Festes de la Terra donat que la partida estava a 0): 60.000 euros

- Despeses viatges turisme: 6.000 euros

- Activitats diverses turisme: 30.000 euros

- Treballs altres empreses turisme: 20.000 euros

- Atencions protocolàries (partida també esgotada en juny i necessària per a l'organització de l'acte de lliurament de les Medalles d'Or de la ciutat d'Eivissa): 12.000 euros

- Publicitat i propaganda (la partida es trobava en - 30.000 euros): 60.000 euros

- Interessos de demora (per la mala gestió de la construcció de l'escola de sa Bodega): 50.000 euros

L'equip de govern reitera que aquestos sous s'han agafat de la partida de neteja on existeix un romanent degut a que no ha entrat encara en vigor el nou contracte, que preveu pagar més a la nova adjudicatària perquè es donarà un millor servei. Després de nombroses consultes, els tècnics han reiterat que no es poden fer servir aquestos sous extra per suplementar el servei de neteja actual. La llei no permet contractar feines extra quan ja existeix una concessió municipal (no per damunt del 20 per cent total del pressupost, que ja està suplementat en tot el que permet la normativa).

De fet, cap equip de govern anterior ha pogut utilitzar aquestos sous per millorar el servei de neteja, com ho demostra el fet que no ho hagi fet cap de les tres alcaldesses anteriors.

L'Arxiu Històric d'Eivissa ha rebut una important donació, per part de l'investigador i gestor cultural Andreu Carles Seguí, de diverses capçaleres de diaris de gran interès periodístic i històric de Balears

Donacio arxiu historicLes capçaleres son corresponents en la seva major part als anys 30, així com documentació provinent de la Comandància de Marina de Balears dels anys 1937, 1938 i 1940.

La col·lecció mes completa, composada per 420 exemplars és la del diari “El obrero español” convertint-se éen la segona col·lecció mes completa després de la que hi ha a la Biblioteca de la Fundació Bartomeu March de Palma.

La donació dels periòdics es tracta de un seguit de capçaleres balears però amb moltes noticies i col·laboradors eivissencs.

Pel que fa a la documentació militar, es dona la circumstància que ha estat rescatada d'un mercadet de segona mà de Palma de Mallorca i guardada pel seu propietari fins aquest moments. En la  donació es pot trobar tot tipus d'informació i documentació relacionada amb els vaixells de càrrega durant la Guerra Civil, expedients, moltes autoritzacions per viatjar, telegrames, llistats de situació dels vaixells de l'armada, i fins i tot molts d'expedients informatius amb fotografies de persones que s'investigaven durant la Guerra Civil.

El regidor de Cultura, Pep Tur ha destacat que es tracta  “d'una donació molt generosa que enriquirà els fons actual de l'Arxiu Municipal  i que ajudarà, sense dubte a que l'Arxiu Històric d'Eivissa es converteixi en un lloc de referència per conèixer i estudiar la historia de les nostres illes”.

La directora de l'Arxiu Històric, Francesca Tur, ha afirmat que la documentació i els diaris donats es troben en molt bones condicions i que a partir d'ara  “es procedirà  al seu inventariat i es digitalitzarán de les capçaleres mes interessants”.

En aquestos moments, l'hemeroteca d'Eivissa és la que disposa de més quantitat de premsa digitalitzada de Balears, amb mes de 200 capçaleres periodístiques. La digitalització de les quals afavoreix la seva conservació i la consulta per part dels historiadors i investigadors.

Donació:

Col·lecció El Obrero Balear (1902-1936)
El Rayo (1912-1913)
El Ideal (1912-1913)
Torxa
Gracia y Justicia (1931)
El Socialista (1913)
Correo de Mallorca (1936-1937)
Solidaridad obrera (1936)
La Ultima Hora (1936)
La Voz (1931)
El Diluvio (1936)
La Almudaina (1937)
El Bon Mot (1937)
Heraldo de Aragón (1935)
La Vanguardia Balear (1935)
ABC Sevilla (1937)

Documentació provinent de la Comandància de Marina de Balears corresponents als anys 1937, 1938 i 1940.

Enllaç a:
Tall de veu Pep Tur, regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Eivissa

L'Ajuntament d'Eivissa presenta un pla d'inversions a la ciutat per valor de 3´7 milions d'euros amb el que es preveu importants millores a la ciutat.

roda prensa pla inversions

El paquet de mesures, que s'enviarà al Govern Central dins del Fons d’Impuls Econòmic, es duran a aprovació el proper divendres en un ple extraordinari.

L'Alcalde d'Eivissa Rafa Ruiz i els Tinents d'Alcalde d'Administració Municipal i territori, Alfonso Molina i Elena Boned han presentat tot un seguit de projectes que tenen per objectiu millorar la ciutat i posar en funcionament l'Ajuntament d'Eivissa. Aquest paquet de mesures s'enviaran al Govern central, en concret al Fons d'Impuls econòmic per tal de poder executar-les. Aquest Fons és una eina que permet als ajuntaments que compleixen una sèrie de requisits demanar crèdit a un tipus d'interès molt baix per realitzar inversions financerament sostenibles, és a dir projectes que no suposin despeses posteriors.

Es tracta d'obres i actuacions per millorar l'estat dels carrers i espais públics de la ciutat, donar mes serveis a les platges i d'obres molt importants per reduir els problemes que generen les pluges així com millorar les canalitzacions de la ciutat.

Entre les inversions previstes en vies Publiques destaquen el cobriment del torrent de sa Llavanera, l'asfaltat de diversos carrers, l'habilitació d'un nou aparcament de cotxes a la ciutat i la rehabilitació de l'escala del carrer Julio Cirer i Vela.

En matèria de sanejament i aigües, la inversió principal es la construcció d'un tanc de tempestes a la rodona de Can Misses que recollirà tota l'aigua de pluja que baixa de la carretera de Sant Antoni, evitarà que entri dins la ciutat d'Eivissa i s'utilitzarà posteriorment per regar zones verdes del municipi, la construcció d'un col·lector de pluvials pel camí de Can Murtera i l'habilitació d'un embornal al passeig Joan Carles I.

Quan a parcs i jardins s'ha previst l'habilitació d'una zona recreativa a illa plana. Es tracta d'un solar buid de propietat de l'ajuntament que es convertirà en un espai públic per als veïns del barri; condicionament de zones verdes al passeig de Platja den Bossa i la construcció d'un nou parc infantil i la instal·lació d'un modul a la platja de ses Figueretes.

En total, 3'7 milions d'euros que, una vegada estiguin aprovats pel Govern Central, s'integraran als pressupostos de 2016 i complementaran el capítol d'inversions.

Al proper ple de la institució es preveu aprovar l'amortització a càrrec del romanent de tresoreria de dos operacions de crèdit de 3'8 milions d'euros i així s'alliberaran els sous que es necessiten per a aquesta operació. També es preveu aprovar algunes modificacions pressupostàries, que ja s'havien anunciat, per tal de poder realitzar petites obres de manteniment.

Enllaç a:
Llistat d'obres

Enllaç a:
Tall de veu roda prensa

 

 

 

La Policia Local d'Eivissa i la Patrulla Fiscal de la Guàrdia Civil realitzen una operació conjunta contra negocis irregulars de l'avinguda de Pere Matutes Noguera.

Policia local operació conjunta

La Policia Local va interposar nombroses denúncies a dos negocis de lloguer de vehicles que incomplien ordenances i normatives diverses.

La Policia Local d'Eivissa i la Patrulla Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil d'Eivissa i Formentera varen realitzar ahir de matí una operació conjunta de control de negocis a l'avinguda de Pere Matutes Noguera trobant nombroses irregularitats, especialment a dos empreses de lloguer de vehicles.

A la primera d'elles, Moondance Ibiza, se li varen interposar 11 denúncies per diferents conceptes. Entre d'altres, es va trobar que no tenia llicència d'activitat i es va precintar l'aparell musical per no tenir autorització. A més, es va comprovar que estacionaven vehicles a la via pública sense permís, que ho feien damunt la vorera, que no tenien llicència d'ocupació de via privada, ni fulls de reclamació, ni complien les mesures de seguretat, que no tenien assegurança de responsabilitat civil, etc.

El segon dels locals, Cooltra Motos, va ser objecte de 18 denúncies contra les ordenances municipals i una infracció per normativa de trànsit. En aquest cas, es va detectar que el negoci no tenia llicència d'activitat, ni d'ocupació de via pública i privada, que realitzava activitats no permeses (venda de tickets), que careixia de mesures de seguretat, que alguns vehicles no tenien assegurança obligatòria, etc.

S'ha de dir que, a més de totes aquestes denúncies cursades per la Policia Local, la Guàrdia Civil també va aixecar les seves corresponents actes per infraccions a l'Agència Tributària i Aduanes.

Aquesta operació s'emmarca dins de les actuacions conjuntes de la Policia Local d'Eivissa i altres cossos de seguretat de l'Estat i no es descarta que es puguin fer més durant les properes setmanes.

Notícies Ecrea
Nombre d`articles:
16