Desembre 07, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Campanya de control de velocitat a les principals vies de la ciutat d'Eivissa

Policia LocalLa Policia Local d'Eivissa, dins de les campanyes d'actuacions preventives, ha duit a terme una campanya de control de velocitat a les principals vies de la ciutat d'Eivissa.
Així, entre els dies 8 i 12 de febrer, la Unitat de Trànsit de la Policia Local d'Eivissa, ha realitzat controls de velocitat a 2.892 vehicles dels quals 46 varen ser sancionats per superar la velocitat màxima que es troba establerta en 50km/hora.

Els controls es varen fer al carrer Ses Feixes, avinguda Vuit d'Agost, avinguda de Sant Joan de Labritja i avinguda de Sant Josep.
La velocitat mes alta va ser l'enregistrada a un turisme que circulava a 108 Km/h per l'avinguda de Sant Joan i al que es va interposar una multa molt greu que comporta el pagament de 600 euros i la retirada de 6 punts del carnet de conduir.

Lliurament a l'AECC i l'APAAC de la recaptació de les dos festes populars celebrades durant el Carnaval

Recaptació CarnavalEl regidor de Festes de l'Ajuntament d'Eivissa, Agustín Perea, ha fet entrega de la recaptació de les dos festes populars celebrades durant el Carnaval.
S'ha fet entrega a l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) de 523 euros de la recaptació recollida durant la Festa popular de la truita al psiconcòleg, Pablo Rodriguez.
Per altra banda, també s'ha fet entrega de 1.600 euros a Lluis Cross responsable de la Asociación Pitiusa de Afectados del Càncer (APAAC).

L'Ajuntament inicia els tràmits d'apertura de 10 borsins de treballadors

Can BotinoL'Ajuntament d'Eivissa inicia els tràmits d'apertura de 10 borsins de treballadors per a cobrir la prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa. Els borsins s'aniran obrint al llarg de 2016 i l'objectiu es disposar d'un llistat de professionals per tal de cobrir les places vacants que es generin.
El primer borsí que ja ha iniciat l'apertura es el de lletrats, per tal de cobrir amb caràcter temporal, necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa.
Les persones interessades poden presentar les instàncies al Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa a Dalt Vila o a l'edifici de Sa Colomina abans del dia 3 de març.

Les bases de la borsa de treball estan publicades al BOIB nº21 amb data del 13 de febrer de 2016 i al taulell d'anuncis de la pàgina web de l'Ajuntament d'Eivissa (www.eivissa.es)

Les properes borses de treball que s'obriran son els borsins de Policia Local, sepulturers, educador social i educadors infantils, tècnic en processos, monitors socioculturals, i a l'àrea d'Esports, monitors de piscina, auxiliars administratius i operaris.

L'Ajuntament d'Eivissa posa en marxa els nous borsins de treballadors donat que els anteriors estaven caducats provocant un problema de efectivitat al normal funcionament del consistori a l'hora de poder cobrir baixes i excedències.

Per a la regidora de Recursos Humans, Estefania Torres, la posada en marxa dels borsins revertirà en una millora del servei que presta l'Ajuntament d'Eivissa i en la creació de llocs de feina.

Activitat de conscienciació en la tinença responsable d'animals a les escoles del municipi

Tinença responsable d'animalsLa regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Eivissa ha iniciat una activitat de conscienciació en la tinença responsable d'animals entre les escoles del municipi.
L'activitat, que s'ha duit a terme al CEIP Poeta Villangòmez, ha consistit en una xerrada i exposició en la que s'ensenya als alumnes des de directrius bàsiques d'atenció sanitària als animals, bons comportaments a la via pública així com el contingut de l'ordenança municipal.

A més, voluntaris del Centre de Protecció Animal de sa Coma, es traslladen al centre educatiu amb dos cans per a explicar la seva experiència com a voluntaris i què suposen aquestes visites als animals acollits. També se'ls informa de la importància d'adoptar abans de comprar i a no abandonar mai als animals que tenen al seu càrrec.

Els alumnes elaboraran un qüestionari, facilitat per la regidoria de Medi Ambient, que els permeti reflexionar sobre l'activitat així com donar la seva opinió per a millorar la feina que es fa des de la regidoria.

Per altra banda, l'activitat comptarà amb un concurs de redacció i pintura que es realitzarà entre tots els alumnes de les escoles que hi participin.

Les properes escoles que participaran en aquesta activitat son el CEIP de Cas Serres i CEIP Can Cantó. 

Feines de conservació, manteniment i vigilància dels centres escolars del municipi

Col·legi Can MissesL'Ajuntament d'Eivissa ha duit a terme feines de conservació, manteniment i vigilància als 9 centres escolars per valor de 746.665,08 euros durant l'any 2015. Aquesta despesa s'ha invertit en servei de manteniment, vigilància i servei de neteja segons es desprèn de la memòria de l'informe anual de la regidoria d'educació.

Les regidories d'Educació i Urbanisme desenvolupen les competències que té assignades l'Ajuntament d'Eivissa en matèria de centres escolars, que son la vigilància de l'escolaritat obligatòria i la conservació dels edificis de centres docents.

Per tal d'implementar les intervencions que es fan als centres escolars, es reuneix la Comissió de Conservació i Manteniment periòdicament i analitza les demandes juntament amb els equips directius dels centres que poden presentar les seves peticions també a traves de  la seu electrònica municipal.
En aquesta comissió es donen respostes, planifiquen i executen les accions necessàries per al manteniment dels centres i si escau es comunica a l'IBISEC per tal que executi les deficiències dels centres escolars.

Pel que fa als serveis en el que hi participa l'Ajuntament d'Eivissa a les nou escoles del municipi cal destacar la comissió tècnica de conservació dels centres escolars, formada pel Cap de Servei d'Educació, Arquitecta tècnica, Enginyer i personal administratiu que té per objecte la coordinació de les obres que s'han de dur a terme als centres; el servei de manteniment i vigilància dels centres escolars. Actualment cada centre educatiu disposa d'un Auxiliar de Serveis, en total 9 bidells a jornada completa que s'encarreguen de solucionar petites reparacions, vigilància i manteniments i el servei de neteja; una operària de neteja per escola i els que tenen dos línies en disposen de dos. En total hi ha 15 treballadores de la neteja als centres escolars del municipi.

Les principals actuacions que s'han fet a les escoles, d'entre altres, són les següents:
· CEIP Can Misses: Canvi dels tancaments exteriors de les finestres de les aules d'infantil.
· CEIP Poeta Villangòmez: Instal·lació d'envelats al pati d'infantil per a crear espais d'ombra.
· CEIP Can Cantó: Adequació de vestuaris a les pistes esportives.
· CEIP Cas Serres: Reparació del porxo i diferents obres estructurals.
· CEIP Portal Nou: Adequació i reparació de l'aula UECO (Alumnes amb necessitats especials) i posada en marxa de l'ascensor.
· CEIP Sa Graduada: Reparació de la climatització del centre i reparació dels banys de l'escola.
· CEIP Sa Joveria: Adequació del pati d'infantil al projecte del centre, instal·lació de dues pèrgoles i caseta.
· CEIP Blanca Dona: Reforma i adaptació dels banys de la primera planta a alumnes amb necessitats especials.
· CEIP Sa Bodega: Instal·lació d'envelats al pati d'infantil i circuit d'educació vial.

Notícies Ecrea
Nombre d`articles:
16