Juliol 14, 2024

ajuntamentdaltvila

Grup d'impuls

La funció del grup d’impuls és acompanyar, donar suport, fer propostes i co-responsablitzar-se en l’organització de les trobades del Fòrum Agenda 21.

Fòrum Agenda 21

El Fòrum Agenda 21 és un espai obert a tota la ciutadania. És un espai de construcció de propostes, de seguiment del pla d’acció i dels indicadors, de formació i d’avaluació del funcionament del propi fòrum.

Grups de treball

Actualment existeixen tres grups de treball:
- Comunicació i difusió: des d’on s’està elaborant un vídeo amb la ciutadania.
- Estudi de propostes: on es treballen les diferents propostes elaborades per la ciutadania.
- Centres escolars: on es recullen propostes elaborades pels joves i es promouen diferents activitats.

En el futur i en funció de les propostes del pla d’acció s’estudiarà la necessitat de crear nous grups de treball per portar a terme les accions dels diferents programes d’actuació.

Butlletí Agenda Local 21
Nombre d`articles:
1
Agenda Local 21 Organització
Nombre d`articles:
4
Agenda Local
Nombre d`articles:
1
Gestió
Nombre d`articles:
1