Agost 19, 2022

ajuntamentdaltvila

Què és l'Agenda Local 21?

Logo Agenda Local 21L’Agenda Local 21 és un pla d’acció per al desenvolupament sostenible en el segle XXI que sorgeix de la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament -l’anomenada “Cumbre de la Tierra” - celebrada en Rio de Janeiro l’any 1992.

Tant en aquesta reunió com en les posteriors cimeres de Nacions Unides que l’han seguit, s’ha manifestat la importància dels governs locals per implementar els plans de desenvolupament sostenible, ja que una gran part dels acords contemplats dins l’Agenda 21 depenen de les administracions més properes al ciutadà, en el nostre cas es tracta dels ajuntaments.

L’Agenda 21 no és un document legalment vinculant per als ajuntaments, però les institucions que decideixen posar-ho en marxa assumeixen una obligació política i moral. L’esmentat document recomana avaluar i modificar els projectes, les polítiques, ordenances i reglaments per aconseguir el desenvolupament sostenible, entenent com a tal “qui dóna serveis ambientals, socials i econòmics a tota comunitat, sense afectar la viabilitat dels sistemes naturals, construïts i socials dels quals depèn la provisió d’aquestos serveis ”. L’objectiu, en resum, és assegurar que tota la població tengui garantit el seu desenvolupament social i econòmic respectant els límits naturals dels quals depenen aquestos.

Tenint en compte aquest marc, l’Ajuntament d’Eivissa va impulsar durant la passada legislatura el procés de l’Agenda Local, sempre en col·laboració amb els agents socials del municipi, com no pot ser d’altra manera. Després de tot el procés de debat, ens trobam amb un Pla d’Acció Definitiu, un document de treball que contempla actuacions concretes que ja han començat a posar-se en marxa.

Contacte:
Tel.: 971 199 635
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Enllaç a:
· Pla d'Acció 2010 de l'Agenda Local 21
· Informe de seguiment 2012

Vídeo de presentació de l'Agenda Local 21
{flv img="ag21.png"}a21{/flv}

Sistema de Gestió Ambiental de les Platges d’Eivissa

El nostre litoral és un bé comú de primera magnitud pels nostres veïns i visitants, pel que volem involucrar i motivar a tots els seus usuaris, a la resta d’administracions, organismes i entitats amb competències i efectes en la gestió integral de les platges, i a totes les persones que treballen en nom de l’organització a ser partícips d’aquest projecte de millora ambiental de les nostres platges del municipi.

L’Ajuntament d’Eivissa mitjançant la present política ambiental estableix els principis fonamentals i compromisos pels quals es regeix la seva gestió dins de l’abast del Sistema de Gestió ambiental implantat en base a la Norma UNE-EN ISO 14001:2015.

Compromís per a la protecció del medi ambient, incloent la prevenció de la contaminació i la protecció de la biodiversitat i ecosistemes que componen les platges del municipi, avaluant contínuament els possibles riscos i impactes accidentals i actuar sobre els mateixos de manera preventiva.
Contribució activa en la minimització i eliminació dels impactes ambientals negatius que puguin ocasionar-se en la seva utilització. Principalment:
· Prevenint els agents contaminants de tot tipus.
· Gestionant de manera racional els recursos naturals de les platges.
· Minimitzant la generació de residus sòlids, aigües residuals i emissions contaminats a l’atmosfera.
· Compliment de tots els requeriments derivats de la legislació i reglamentació aplicable, així com d’altres requeriments derivats de veïns, usuaris, administracions, associacions i qualsevol part interessada de les platges del municipi d’Eivissa, amb la finalitat d’obtenir un sistema dinàmic i obert al seu entorn social, cultural i demogràfic.
· Seguiment, monitorització i avaluació continua dels indicadors i objectius ambientals establerts anualment amb la finalitat d’aconseguir una millora continua del sistema i del desenvolupament ambiental.
· Disposició de tots els recursos humans, tècnics i econòmics necessaris per al compliment dels compromisos establerts en la present política ambiental.
· Comunicació, formació i responsabilització de tots els usuaris, veïns, administracions, associacions i qualsevol altre part interessada mitjançant la sensibilització i educació ambiental com a incentiu per a la seva participació i aportació per al compliment dels compromisos establerts en la present política ambiental.

Aquesta política ambiental va estar aprovada per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de desembre de 2020.

L’Alcalde d'Eivissa,

Rafael Ruiz González

Butlletí Agenda Local 21
Nombre d`articles:
1
Agenda Local 21 Organització
Nombre d`articles:
4
Agenda Local
Nombre d`articles:
1
Gestió
Nombre d`articles:
1