Juliol 22, 2024

ajuntamentdaltvila

Bicicleta urbana

El municipi d'Eivissa compta amb diversos quilòmetres de carrils bici, que s'aniran ampliant al llarg d'aquesta legislatura per tal de fer un municipi més sostenible i aprofitant no només l'extensió del municipi, molt propici per a l'ús de la bicicleta, sinó també les bones condicions climatològiques que es donen al llarg de tot l'any a la Mediterrània.

Actualment estan a disposició del ciutadà carrils bici al llarg de tot el passeig de Joan Carles I, avinguda Vuit d'Agost, avinguda Sant Jordi, bulevard d’Abel Matutes i al port de Vila.

El departament de Mobilitat ha marcat com a prioritat incrementar la xarxa de carrils bicis així com els punts d'aparcament. De fet, es poden trobar aparca bicis a la major part de les places públiques del municipi així com els llocs de major concurrència com poden ser el port, el passeig de s'Alamera, la plaça del Parc o al bulevard d’Abel Matutes, entre d'altres.

També ha dotat el nucli urbà d'Eivissa de zones 30 de velocitat, amb l'objectiu de limitar la velocitat a 30 km/h en determinats àmbits amb característiques de barri, promovent una mobilitat sostenible, segura i dotant el vianant i la bicicleta d'un major protagonisme en l'espai públic.
El terme “zona 30”, correspon a un tram o conjunt de trams de vies que constitueixen una zona de circulació homogènia, on la velocitat es limita a 30 km/hora, i on les seves entrades i sortides s’anuncien per una senyalització i són objecte d’adaptacions especifiques.
La reducció de la velocitat a 30 km/hora té per objecte modificar els comportaments de conducta per una circulació més fàcil, més segura i menys contaminant i la mobilitat esdevé més segura, més regular i amb una millor convivència entre els vianants-conductors.

Enllaç a:
· Plànols amb les zones 30 km/h en pdf

MAPA GENERAL ZONES 30 (Feu click per ampliar)
Zones 30 KM/h

Biciregistre

Es tracta d'un servei depenent del Consell d'Eivissa, però que compta amb la col·laboració dels municipis de l'illa. Es tracta d'un sistema de registre de bicicletes que té com objectiu dissuadir del robatori i recuperar bicicletes desaparegudes, facilitant així que augmenti l'ús de la bicicleta. El Biciregistre és un sistema que permet, a tot aquell qui tingui una bicicleta, donar-la d'alta en una base de dades a la qual tenen accés els diversos cossos de policia i els usuaris, i també inclou un marcatge que permet la identificació del vehicle i el propietari.

L'accés a aquest sistema es fa mitjançant la pàgina www.biciregistro.es, en la qual es pot crear un compte d'usuari i enregistrar les bicicletes amb el número de bastidor, fotos i, si es vol, també la factura de compra. El cost del registre és de 7 euros. Un cop enregistrada la bicicleta, l'usuari pot apropar-se a l'oficina de la Policia Local d'Eivissa per retirar el kit necessari per identificar la bicicleta.

Ordenança Reguladora d'Aparcament: Zona Blava

Els carrers del municipi d'Eivissa amb més activitat comercial compten amb el servei d'aparcament regulat, és a dir, amb zones ORA (Ordenança Reguladora d'Aparcament), gestionades per l'empresa Estacionament i Serveis SA, amb l'objectiu d'aconseguir una major rotació de vehicles al centre de la ciutat.

Els horaris s'estableixen en funció de la temporada. Així, a l'estiu (de l'1 de juny fins al 30 de setembre) l'horari abasta des de les 9h fins a les 14 h i de 17 h  a 22 h de dilluns a dissabte. A l'hivern (de l'1 d'octubre fins al 31 de maig) es redueix de 9 h a 14 h i de 17 h  a 20 h de dilluns a divendres, mentre que els dissabtes només s'aplica l'horari de matí (de 9 h a 14 h). La durada màxima d'estacionament a la zona blava és de dues hores (dos euros). El pagament es pot fer mitjançant els parquímetres situats en tota la ciutat, que permeten targeta bancària i efectiu, o mitjançant l'aplicació mòbil elParking, que compta amb la funció de poder desaparcar en cas de no consumir tota la tarifa.

Així mateix, també hi ha dos tarifes per a residents. En un dels casos es tracta de l'abonament de 0,60 euros diaris, mentre que l'altra modalitat, la R2, permet al resident pagar 90,15 euros a l'any, sense necessitat de posar tiquet cada vegada que estacioni. Per obtenir aquestes bonificacions les persones interessades han de tenir el seu domicili, segons el padró, dins el sector delimitat per l'Ajuntament i que sigui titular del vehicle per al qual sol·licita el distintiu, així com pagar l'impost de circulació a l'Ajuntament d'Eivissa. Es poden obtenir un màxim de dues targetes per domicili en cas de ser propietari de diversos vehicles. Per obtenir aquesta certificació s'han d'adreçar a les oficines de l'empresa.

Contacte:
EYSA Estacionament i Serveis SAU
Tel: 664 489 352
Carrer Madrid, núm 49
07800 Eivissa.
Web: http://www.ora-eivissa.es/

Servei de taxi

El municipi d'Eivissa compta amb cinc parades de recollida de passatgers del servei de taxis. Es troben ubicades al carrer de Ramón Muntaner -entre el carrer Galícia i l'avinguda Espanya-; al carrer del País Basc -entre els carrers Galícia i Navarra- (totes dos al barri de ses Figueretes), a l'estació marítima de Formentera, a l’avinguda d’Isidor Macabich,43 i a les proximitats de l'hospital Can Misses. A més, hi ha una altra parada a la zona de Platja d'en Bossa, al carrer de Pere Matutes Noguera. Tot i així, durant la temporada estival el nombre de parades habilitades s'incrementa per tal de donar millor servei. Aquest increment de parades es consensua amb el col·lectiu, que fa la petició, i des del Consistori s'estudia la seua viabilitat.

Així mateix, els ciutadans també poden sol·licitar el servei a través de la nova línia de ràdio taxi, el número és el 971 333 333.

Des de l'Ajuntament es recorda als usuaris d'aquest servei la importància de rebutjar qualsevol trasllat en un vehicle que no estigui senyalitzat de forma reglamentària com a tal i evitar així els 'taxis pirates'. Per reconèixer un vehicle reglat, aquest ha de portar un senyal lluminós a l'exterior del vehicle amb la indicació TAXI, així com una placa de SP (servei públic a l'exterior). A més, a l'interior del vehicle han d’estar visibles les tarifes i l'ús del taxímetre és obligatori.

Amb l'objectiu de donar millor servei durant els mesos d'estiu, l'Ajuntament d'Eivissa -juntament amb la resta de consistoris- posa en marxa el Pla de llicències estacionals. Això és l'increment del nombre de vehicles durant la temporada estival per tal d'oferir un servei adequat i de qualitat. Aquests vehicles també estan senyalitzats de forma reglada.

D'altra banda, l'administració municipal convoca anualment exàmens per a l'obtenció del permís municipal de conductor de taxi.