Juny 16, 2024

ajuntamentdaltvila

Els carrers del municipi d'Eivissa amb més activitat comercial compten amb el servei d'aparcament regulat, és a dir, amb zones ORA (Ordenança Reguladora d'Aparcament), gestionades per l'empresa Estacionament i Serveis SA, amb l'objectiu d'aconseguir una major rotació de vehicles al centre de la ciutat.

Els horaris s'estableixen en funció de la temporada. Així, a l'estiu (de l'1 de juny fins al 30 de setembre) l'horari abasta des de les 9h fins a les 14 h i de 17 h  a 22 h de dilluns a dissabte. A l'hivern (de l'1 d'octubre fins al 31 de maig) es redueix de 9 h a 14 h i de 17 h  a 20 h de dilluns a divendres, mentre que els dissabtes només s'aplica l'horari de matí (de 9 h a 14 h). La durada màxima d'estacionament a la zona blava és de dues hores (dos euros). El pagament es pot fer mitjançant els parquímetres situats en tota la ciutat, que permeten targeta bancària i efectiu, o mitjançant l'aplicació mòbil elParking, que compta amb la funció de poder desaparcar en cas de no consumir tota la tarifa.

Així mateix, també hi ha dos tarifes per a residents. En un dels casos es tracta de l'abonament de 0,60 euros diaris, mentre que l'altra modalitat, la R2, permet al resident pagar 90,15 euros a l'any, sense necessitat de posar tiquet cada vegada que estacioni. Per obtenir aquestes bonificacions les persones interessades han de tenir el seu domicili, segons el padró, dins el sector delimitat per l'Ajuntament i que sigui titular del vehicle per al qual sol·licita el distintiu, així com pagar l'impost de circulació a l'Ajuntament d'Eivissa. Es poden obtenir un màxim de dues targetes per domicili en cas de ser propietari de diversos vehicles. Per obtenir aquesta certificació s'han d'adreçar a les oficines de l'empresa.

Contacte:
EYSA Estacionament i Serveis SAU
Tel: 664 489 352
Carrer Madrid, núm 49
07800 Eivissa.
Web: http://www.ora-eivissa.es/